Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peder  Brøgger
    Foto: Peder Brøgger
  • Fotograf: Eva Scheel
    Foto: Eva Scheel
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai

Kendetegn

: En høj og kraftig, uregelmæssig fjergrenet mos med udspærrede (squarrøse) blade. Stænglen er kraftig og stift opret, indtil 15 cm høj. Ribben er dobbelt og ca. det halve af bladlængden. Bladene er bredt ægformede og afsmalnende til en squarrøs (udspærret) spids. De har længdefolder og er tydeligt tandede, - i modsætning til de andre 2 Kransemos-arter er bladene hos Stor Kransemos ru af fremspringende bladcellehjørner foroven på bagsiden (ses under stor forstørrelse).

Det er sjældent, at der udvikles sporehuse.

Stor Kransemos
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Peder Brøgger

Forveksling

: Stor Kransemos er let kendelig på den kraftige, oprette vækst, den stive stængel med udstående, alsidigt rettede grene og de squarrøse blade.

Plæne-Kransemos har også squarrøse blade, men er meget mindre, og stænglen er ikke særligt stiv og kun sparsomt grenet. Ulvefods-Kransemos har noget squarrøse, ret ensidigt vendte blade, som krummer i skudspidsen. Dens vækst er ikke opret, men nærmest rankende hen over evt. andre mosser i nærheden.

Udbredelse

: Den er temmelig almindelig til almindelig landet over.
Stor Kransemos - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt, når der ikke er sne.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Kransemos baseret på Naturbasens observationer:
Stor Kransemos - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Kransemos - månedlig fordeling

Biologi

: Den sædvanlige mosbiologi med generationsskifte mellem den grønne mosplante (gametofyten, N) og sporehus stilk (sporofyten, 2N kromosomer). Arten er tvebo. Den har en bred økologisk amplitude og kan findes voksende både ret næringsrigt og næringsfattigt.

Den står i ret løse og åbne bevoksninger og er ikke egentlig tæppedannende.

Stor Kransemos kaldes også "Bamsemos", et udmærket navn, der hentyder til dens kraftige, ligesom lodne og "bamsede" udseende.

Levested

: På jord i ret lysåbne skove, heder og grå klit.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Litteratur:

Den danske mosflora I: Bladmosser. 1976 Gyldendal. Mange forfattere. ISBN: 87-01-20371-6

Mossor. Interpublishing, Stockholm.Tomas Hallingbäck 2000.ISBN 91-86448-11-0.

Gert Sten Mogensen og Irina Goldberg: Danske og latinske navne for Tørvemosser, Sortmosser og Bladmosser, der forekommer i Danmark. Ver. 4. 29.12.2005.

www.botaniskmuseum.dk...danmos4.pdf

De senest indberettede arter i Naturbasen: