Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang

Kendetegn

: Mosset er gulgyldent foroven, mere brunligt forneden, og skudenderne er iøjnefaldende stjerneformede set fra oven p.g.a. de udspærrede blade.

Stænglen er opret, indtil 10 cm lang, og uregelmæssigt grenet.

Bladene er udspærrede (squarrøse) uden eller med meget kort ribbe; de afmalner fra en bred ægformet basis til en lang spids. Cellerne midt i bladet er påfaldende lange og smalle, næsten linjeformede. Bladvingerne har store, firkantede celler i velafgrænsede grupper. I bladspidsen er kanten lidt indbøjet.

Almindelig Guldstjernemos
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Peter Leth

Variation

: Der er ingen variation af speciel interesse for bestemmelsen.

Forveksling

: Almindelig Gulstjernemos har et ret iøjnefaldende og typisk udseende med sin gulgyldne farve og set ovenfra stjerneformede skudspidser p.g.a. de udspærrede, spidse, næsten nåleformede blade.

Stor Pytmos (Leptodictyum riparium) har overlappende biotoper og kan ligne en del; den har også smalle, tilspidsede og udspærrede blade, men den har tydelig ribbe, der er mindst halvdelen af bladlængden, og skuddene er gyldentgræsgrønne til mørkegrønne og oftest tydeligt fladtrykte. Den gror oftest i hvert fald delvis submerst, typisk på grene og trærødder, der er nedsænkede i vandet.

Udbredelse

: Almindelig på egnede voksesteder i hele landet, dog mindre hyppig i Vestjylland.
Almindelig Guldstjernemos - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt, når der ikke ligger sne.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Guldstjernemos baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Guldstjernemos - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Guldstjernemos - månedlig fordeling

Biologi

: Den sædvanlige mosbiologi med generationsskifte mellem selv mosplanten (N) og sporehus + stilk (2N kromosomer). Sporehuse er ret sjældne og modner om foråret.

Ofte er den noget kalkinkrusteret.

Levested

: Den vokser ret fugtigt i næringsrige, ofte kalkprægede, væld og kær. Den kan også findes på f.eks. fugtig, blottet mineraljord i motorvejsudfletninger, ved nye søer i kalkområder etc.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den danske mosflora I: Bladmosser. 1976 Gyldendal. Mange forfattere. ISBN: 87-01-20371-6

Mossor. Interpublishing, Stockholm.Tomas Hallingbäck 2000.ISBN 91-86448-11-0.

Gert Sten Mogensen og Irina Goldberg: Danske og latinske navne for Tørvemosser, Sortmosser og Bladmosser, der forekommer i Danmark. Ver. 4. 29.12.2005.

www.botaniskmuseum.dk...danmos4.pdf

De senest indberettede arter i Naturbasen: