Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lina  Knuth-Winterfeldt
    Foto: Lina Knuth-Winterfeldt
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai

Kendetegn

: Stænglen er krybende til svagt opstigende og uregelmæssigt fjergrenet. Den øverste cm (eller mere) af skuddet er uden sidegrene og lyst hvid-grøn, kendeligt lysere end de øvrige dele af planten. Bladene er æg-lancetformede, tæt taglagte og langt tilspidsede fra ægformet basis; de er kort nedløbende af stænglen og tydeligt længdefoldede. Ribben når til ca. bladets halve længde og er ret svagt udviklet og lidt svær at se i felten. Det er sjældent den udvikler sporehuse i Danmark og i så fald modner de om efteråret, er mørkebrune og med en 1,5 3 cm Lang stilk. Væksten er pude- til tæppeformet.
Hvidlig Kortkapsel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lina Knuth-Winterfeldt

Variation

: Ofte (som på et af billederne) er skuddene næsten regelmæssigt orienterede i en retning.

Forveksling

: Der er ingen oplagte forvekslingsmuligheder. Arten er karakteristisk og let at kende visuelt på de lyse, hvidgrønne skud, hvor i alt fald den øverste cm er uden sidegrene; dette i forbindelse med de tørre, humusfattige voksesteder udelukker i praksis forvekslingsmuligheder.

Udbredelse

: Hvidlig Kortkapsel er meget almindelig landet over og karakterplante for soleksponerede, humusfattige lokaliteter.
Hvidlig Kortkapsel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Denne karakteristiske mos er let at genkende året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Hvidlig Kortkapsel baseret på Naturbasens observationer:
Hvidlig Kortkapsel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hvidlig Kortkapsel - månedlig fordeling

Biologi

: Arten har den typiske mosbiologi med generationsskifte mellem selv mosplanten (N) og sporehusstilk (2N kromosomer).

Levested

: Tørre, soleksponerede, humusfattige steder i grå klit, langs veje, på skrænter, overdrev, strandmarker o.l. Den stiller derudover ingen særlige krav til jordbunden og findes både på sure og alkaliske lokaliteter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den danske mosflora I: Bladmosser. 1976 Gyldendal. Mange forfattere. ISBN: 87-01-20371-6

Mossor. Interpublishing, Stockholm. Tomas Hallingbäck 2000.ISBN 91-86448-11-0.

Gert Sten Mogensen og Irina Goldberg: Danske og latinske navne for Tørvemosser, Sortmosser og Bladmosser, der forekommer i Danmark. Ver. 4. 29.12.2005.

www.botaniskmuseum.dk...danmos4.pdf

De senest indberettede arter i Naturbasen: