Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Victoria Ellasofie Jeberg
    Foto: Victoria Ellasofie Jeberg
  • Fotograf: Victoria Ellasofie Jeberg
    Foto: Victoria Ellasofie Jeberg
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai

Kendetegn

: En ret kraftigt mos, hvis farver går fra grønt til gulgrønt. Det er som mange andre arter i slægten uregelmæssigt fjergrenet.

Stængelbladene er bredt ægformede og har en tydelig brat tilspidsning eller lille "påsat" spids.De er højst ret svagt tandede i spidsen. Bladnerven når 60-70 pct. af bladlængden.

Sporehuset er lysebrunt og kort, længden 1,2-1,5 x bredden. Sporehusstilken (seta) er stærkt vortet. Sporehuse er meget almindelige.

Almindelig Kortkapsel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Anne Ditte Nygaard Larsen

Variation

: Almindelig Kortkapsel er yderst variabel m.h.t. frodighed og kulør.

Forveksling

: Ved bestemmelsen inden for slægten og m.h.t. noget lignende slægter af uregelmæssigt fjergrenede mosser er det en fordel med stereolup, men man kan klare sig med en god 20 x lup. I alt fald som mere uerfaren m.h.t. mosbestemmelse er det dog en stor fodel at have adgang til mikroskop og stereolup.

Der er en række forvekslingsmuligheder. Stub-Pølsekapsel har helt kort enkelt eller dobbelt bladnerve, der højst udgør 10 pct. af bladlængden og en anderledes fremtoning med mere "sirlige" og regelmæssigt stillede blade.

Kraftige arter inden for slægter som Oxyrrhynchium og Rhynchostegium, som også har ret kraftig bladnerve, har udpræget 3-kantet bladfacon uden den lille tilspidsning.

Inden for slægten er der også flere forvekslingsmuligheder. Man skal tage udgangspunkt i de bredt ægformede blade med den lille, bratte tilspidsning og den ret kraftige bladnerve, der når ca. 2/3 af bladlængden:

B. curtum ligner, men har har lang tilspidsning på bladene og en bladnerve, der kun når halvdelen eller lidt under halvdelen af bladlængden og desuden mørkebrune sporehuse. Den kan vokse samme steder som Almindelig Kortkapsel.

B. starkii har bladnerve af lignende længde som Almindelig Kortkapsel, men lang tilspidsning på bladene.

B. rivulare ligner særdeles meget på bladformen (også med lille påsat spids) og længden af bladnerven. Men bladene er hjerteformede og nedløbende på stænglen. Bladene virker ret tydeligt hule, d.v.s. kanterne er bøjet opad til samme side. Den har ret tydelige bladvinger. Den vokser i reglen fugtigt i væld og kilder på på sten ved rindende vand.

Fløjl-Kortkapsel (B. velutinum) vokser ofte på samme biotoper i skove. Men den har en karakteristisk lyst matgrøn fremtoning, og smalt trekantede blade uden pludselig tilspidsning (bladnerven er som hos Almindelig Kortkapsel ca. 2/3 af bladlængden). Bladene er - til forskel fra Rubørstet Kortkapsel - tydeligt, men fint, tandede langs hele randen

Udbredelse

: Den er yderst almindelig i Danmark og en af vore almindeligste mosser.
Almindelig Kortkapsel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Kortkapsel baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Kortkapsel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Kortkapsel - månedlig fordeling

Biologi

: Mosset er autoik eller "særbo" med han- og hunorganer siddende på forskellige grene på samme plante. Bl.a. derfor er sporehuse hyppige.

Før kaldtes den "Rubørstet Kortkapsel", men det navn var dårligt, fordi flere arter har stærkt ru/vortet sporehusstilk (seta). Det latinske artsnavn hentyder stadig til den ru seta. Artsnavnet "almindelig" er heller ikke særlig velvalgt, da flere arter i slægten er særdeles almindelige, men et eller andet skal den jo hedde.

Levested

: Planten vokser i gule/grøngule måtter over sten, grene, træstubbe og på jord. Den har en særdeles bred økologisk amplitude og indfinder sig hurtigt på nye voksesteder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den danske mosflora I: Bladmosser. 1976 Gyldendal. Mange forfattere. ISBN: 87-01-20371-6

Mossor. Interpublishing, Stockholm.Tomas Hallingbäck 2000.ISBN 91-86448-11-0.

Gert Sten Mogensen og Irina Goldberg: Danske og latinske navne for Tørvemosser, Sortmosser og Bladmosser, der forekommer i Danmark. Ver. 4. 29.12.2005.

www.botaniskmuseum.dk...danmos4.pdf

De senest indberettede arter i Naturbasen: