Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai

Kendetegn

: Den ligner ret indlysende en miniatureudgave af Almindelig Ulvefod.

Den har lang, nærmest hen ad jorden krybende stængel, som kan blive indtil 40 cm.

Bladene er ret udspærrede (squarrøse), noget ensidigt vendte, dybt foldede og tilspidsede fra en ægformet basis. Bladenes ensidighed får skudspidserne til at se krumme ud.

Sporehuse er ret almindelige.

Ulvefod-Kransemos
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jonas Hansen Tchikai

Variation

: Se kendetegn.

Forveksling

: Den har et karakteristisk, ulvefodsagtigt udseende og er med sin kraftige vækst, nærmest lange hen ad jorden liggende skud, og krumme, udspærrede blade svær at forveksle med andre mosser.

Udbredelse

: Hist og her til temmelig almindelig i det meste af landet.
Ulvefod-Kransemos - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt, når der ikke ligger sne.

Tidsmæssig fordeling

af Ulvefod-Kransemos baseret på Naturbasens observationer:
Ulvefod-Kransemos - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Ulvefod-Kransemos - månedlig fordeling

Biologi

: Den sædvanlige mosbiologi med generationsskifte mellem den grønne mosplante (gametofyten, N) og sporehus x stilk (sporofyten 2N kromosomer).

Levested

: På jord i skove, på mesotrof eller ret næringsfattig bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den danske mosflora I: Bladmosser. 1976 Gyldendal. Mange forfattere. ISBN: 87-01-20371-6

Mossor. Interpublishing, Stockholm.Tomas Hallingbäck 2000.ISBN 91-86448-11-0.

Gert Sten Mogensen og Irina Goldberg: Danske og latinske navne for Tørvemosser, Sortmosser og Bladmosser, der forekommer i Danmark. Ver. 4. 29.12.2005.

www.botaniskmuseum.dk...danmos4.pdf

De senest indberettede arter i Naturbasen: