Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Helene Dalgaard Clausen
    Foto: Helene Dalgaard Clausen
  • Fotograf: Susanne Nielsen
    Foto: Susanne Nielsen
  • Fotograf: Susanne Nielsen
    Foto: Susanne Nielsen

Kendetegn

: Den bliver ca. 10 cm høj og har stift opret vækst. Skudspidserne er karakterisktisk spidse og hårde, næsten stikkende. Stænglen er i reglen rødbrun, og mere eller mindre fjergrenet.

Mossets farve går fra grønt til grønligbrunt.

Sporehusstilken er lang og stiv, og sporehuse er ret almindelige.

Spids Spydmos
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Susanne Nielsen

Variation

: Ingen af betydning for bestemmelsen. Se kendetegn og levested.

Forveksling

: De spidse, stive, næsten stikkende skudspidser er karakteristiske, og gør Spids Spydmos til en let kendelig art.

Bladene er ægformede med svag, but spids. De har kort dobbeltribbe eller ingen ribbe.

Noget lignende arter som f.eks. Skebladsmos (Calliergon) har ikke de hårde, spidse skudspidser, og har meget længere bladribbe.

Seglmos og Vældmos har krumme skudspidser, som ikke er hårde at føle på.

Udbredelse

: Den er meget almindelig i hele landet.
Spids Spydmos - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt, når den ikke er dækket af is og sne.

Tidsmæssig fordeling

af Spids Spydmos baseret på Naturbasens observationer:
Spids Spydmos - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Spids Spydmos - månedlig fordeling

Biologi

: Med bred økologisk amplitude, men hyppigst under mere næringsrige forhold.

Den sædvanlige mosbiologi med generationsskifte mellem den grønne mosplante (N) og sporofyt (sporehus og stilk, 2N kromosomer).

Levested

: Den gror halvfugtigt til fugtigt i kær, men i reglen ikke vanddækket.

Det er imidlertid en "amfibieart", som også kan gro tørt, f.eks. i græsplæner eller på vejskråninger.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den danske mosflora I: Bladmosser. 1976 Gyldendal. Mange forfattere. ISBN: 87-01-20371-6

Mossor. Interpublishing, Stockholm.Tomas Hallingbäck 2000.ISBN 91-86448-11-0.

Gert Sten Mogensen og Irina Goldberg: Danske og latinske navne for Tørvemosser, Sortmosser og Bladmosser, der forekommer i Danmark. Ver. 4. 29.12.2005.

www.botaniskmuseum.dk...danmos4.pdf

De senest indberettede arter i Naturbasen: