Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Hans Øllgaard
    Foto: Hans Øllgaard
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann

Kendetegn

: Stænglen er ret kraftig, men ikke særligt stiv. Bladene har kort dobbeltribbe, er ægformede og ret hurtigt afsmalnende i en lang spids, der er drejet ud til siden (squarrøs).

Det er ret sjældent, den udvikler sporehuse.

Plæne-Kransemos
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Eva Scheel

Forveksling

: Det er en mos, som er let kendelig på de stærkt squarrøse (udspærrede) blade og den oprette vækst i forbindelse med de ret bløde stængler.

Stor Kransemos ("Bamsemos", Rhytidiadelphus triquetrus) har også udspærrede blade, men er en meget kraftigere mos med udpræget stiv stængel og dobbelt bladribbe, der er mindst halvt så lang som bladet.

Ulvefods-Kransemos (Rhytidiadelphus loreus) er en meget kraftigere mos med ikke udpræget opret vækst, men med skuddene voksende hen ad jorden og indtil 20 cm lange. Den har noget udspærrede blade, som også er ret ensidigt vendte; derved kommer skudspidserne til at se krumme ud. Den ligner faktisk en miniatureudgave af Almindelig Ulvefod uden sporehusaks.

Udbredelse

: Uhyre almindelig, en af Danmarks almindeligste mosser.
Plæne-Kransemos - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hele året, når der ikke ligger sne.

Tidsmæssig fordeling

af Plæne-Kransemos baseret på Naturbasens observationer:
Plæne-Kransemos - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Plæne-Kransemos - månedlig fordeling

Biologi

: Den sædvanlige mosbiologi med generationsskifte mellem den grønne mosplante (gametofyten, N) og sporehus stilk (sporofyten, 2N kromosomer).

Levested

: I græsplæner, på skråninger, langs veje, i skove etc. Den er næringsbegunstiget og har bredt sig med den stigende baggrundsforurening med plantetilgængeligt N og P fra landbrug og trafik. P.g.a. kvælstofnedfaldet fra landbrugsdriften kan den findes snart sagt overalt, også i fattigkær og på heder m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Litteratur:

Den danske mosflora I: Bladmosser. 1976 Gyldendal. Mange forfattere. ISBN: 87-01-20371-6

Mossor. Interpublishing, Stockholm.Tomas Hallingbäck 2000.ISBN 91-86448-11-0.

Gert Sten Mogensen og Irina Goldberg: Danske og latinske navne for Tørvemosser, Sortmosser og Bladmosser, der forekommer i Danmark. Ver. 4. 29.12.2005.

De senest indberettede arter i Naturbasen: