Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Steen Ole Hansen
    Foto: Steen Ole Hansen
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann

 Figur

Kendetegn

: En kraftig opret grøn-gulgrøn mos med regelmæssigt fjergrenet, ret stiv stængel, som er mørkerød.

Stængelbladene er ægformet hule, but afrundede eller med en but spids. Bladranden er helrandet. Grenbladene er smallere og de yderste næsten spidse.

Den har en kort dobbeltribbe.

Bladcellerne er lange, mere end 5 x så lange som brede, og kan have porer ved basis.

Bladvingerne er ret store og dannet af gulbrune, kort rektangulære celler.

Sporehusene er nikkende, cylindriske og lidt krumme.

Trind Fyrremos
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Yvonne Engmann

Forveksling

: En ganske karakteristisk mos, der ret let kendes på den røde , stive stængel i forbindelse med, at den er regelmæssigt fjergrenet, har hule, butte blade og vokser i ret åbne tæpper/puder.

Hulbladet Fedtmos kan ligne lidt og har også hule blade, men enkeltribbe i ca. 80 pct. af bladlængden og grøn stængel.

Udbredelse

: Meget Almindelig på egnede voksesteder i hele landet. Karaktermos for næringsfattig nåleskov og hede.
Trind Fyrremos - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan let ses og kendes året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Trind Fyrremos baseret på Naturbasens observationer:
Trind Fyrremos - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Trind Fyrremos - månedlig fordeling

Biologi

: Med den sædvanlige mosbiologi. Den er tvebo med særskilte han- og hunplanter;men sporehuse er ret almindelige (vel fordi arten er så almindelig) og fremkommer om efteråret.

Levested

: Noget mager bund i skove, især nåleskov, på heder, skråninger m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Danske Mosflora I Bladmosser, Anne Grethe Andersen et al, Gyldendal 1976, ISBN 87-01-30371-6

Nationalnyckeln: Bladmossor: Skirmossor-baronmossor, Hookeri-anomodon, . Lars Hedenäs, tomas Hallingbäck. ISBN: 978-91-88506-84-9

De senest indberettede arter i Naturbasen: