Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Mads Meilandt Sørensen
    Foto: Mads Meilandt Sørensen
  • Fotograf: Mads Meilandt Sørensen
    Foto: Mads Meilandt Sørensen
  • Fotograf: Maria Petersen
    Foto: Maria Petersen

Kendetegn

: Skuddene hos Stor Pytmos er oftest synligt flade. Stænglen er krybende, mere eller mindre fjergrenet til uregelmæssigt, men ret tæt forgrenet.

Bladene er lancetformede til smalt ægformede, langt tilspidsede og helrandede; de er tydeligt nedløbende ad stænglen og tydeligt udspærrede. Bladribben er -3/4 af bladlængden. Cellerne er 8-12 my brede og 8-15 gange så lange (mikroskop med mindst 200 x forstørrelse!), dog væsentligt kortere ved bladbasis.

Planten er en ret kraftig mos, som ofte er glinsende og gyldengrønt til græsgrønt/mørkegrønt. Sporehusene modner om foråret og er almindelige.

Stor Pytmos
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mads Meilandt Sørensen

Variation

: Forgreningen kan variere, men er ofte ret uregelmæssig.

Forveksling

: Almindelig Guldstjernemos ligner en del, og har også udspærrede, tilspidsede blade, men den er meget lysere gyldengrøn og har skud, som ikke er fladtrykte. Ribben er helt kort eller manglende, hvilket kun kan ses i en kraftig lup; den gror i reglen ikke submerst og har mere pudeformet vækst.

En anden forvekslingsmulighed er Kochs Pytmos (Leptodictyum kochii (Schimp.) Warnst.) som gror nogle lignende steder som Stor Pytmos, og kan kun skelnes sikkert fra denne mikroskopisk (mindst 200 x forstørrelse), idet dens celler midt i bladet kun er 3-6 x så lange som brede og mere tykvæggede. Desuden er dens blade kortere, ikke så langt tilspidsede og ikke eller kun utydeligt nedløbende ad stænglen. Dens udbredelse er utilstrækkeligt kendt, men den er sandsynligvis ret sjælden.

Udbredelse

: Den er almindelig i hele landet på egnede biotoper.
Stor Pytmos - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Sporehusene modner om foråret og er almindelige. Planten kan erkendes året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Pytmos baseret på Naturbasens observationer:
Stor Pytmos - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Pytmos - månedlig fordeling

Biologi

: Stor Pytmos har den klassiske mosbiologi med generationsskifte mellem den grønne mosplante (gametofyten, N) og sporehus stilk (sporofyten, 2N kromosomer).

Sporehusene fremkommer ofte på skud, der når over vandlinjen.

Levested

: Stor Pytmos lever ofte helt eller delvis submers, typisk på nedsænkede stammer, grene og sten i ikke alt for eutrofierede mesotrofe til alkaliske ferskvandssøer, damme og vandløb.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den danske mosflora I: Bladmosser. 1976 Gyldendal. Mange forfattere. ISBN: 87-01-20371-6

Mossor. Interpublishing, Stockholm. Tomas Hallingbäck 2000. ISBN 91-86448-11-0.

Gert Sten Mogensen og Irina Goldberg: Danske og latinske navne for Tørvemosser, Sortmosser og Bladmosser, der forekommer i Danmark. Ver. 4. 29.12.2005.

www.botaniskmuseum.dk...danmos4.pdf

De senest indberettede arter i Naturbasen: