Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann
  • Fotograf: Jørn Winther Jørgensen
    Foto: Jørn Winther Jørgensen
  • Fotograf: Jesper Juel Pedersen
    Foto: Jesper Juel Pedersen

Kendetegn

: Væksten er tydeligt etageformet, hvor den yngste skudgeneration gror oven på den ældre. Man kan ofte se 3 skudgenerationer.

Stænglen er 2-3 x regelmæssigt fjersnitdelt. Bladene er små, sylformet tilspidsede og med kort, dobbelt bladnerve.

Sporehusene er nikkende, smalt ægformede, krumme og modner om efteråret.

Hele mosset har en skinnende overflade, bl.a. fordi cellerne er glatte og ikke papilløse.

Almindelig Etagemos
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Paul Verner Jørgensen

Variation

: Ingen af betydning for bestemmelsen.

Forveksling

: Den kendes ret let fra andre finløvede og småbladede sidefrugtede mosser på den etageformede vækst.

Pryd-Bregnemos (Thuidium tamariscinum) har ikke etageformet vækst, men ligner ellers meget mht. forgrening, bladstørrelse samt voksested. Dens blade har kraftig nerve, der løber næsten helt ud i spidsen (kort dobbeltnerve hos Almindelig Etagemos). Pryd-Bregnemos fremtræder med en mat fremtoning p.g.a. papilløse celler.

Fjermos (Ptilidium crista-castrensis) har meget reglmæssigt, enkelt fjergrenede skud, seglkrumme blade i skudspidsen og bladnerve, der går til spidsen af bladet.

Udbredelse

: Meget almindelig, især i skove, i hele landet.
Almindelig Etagemos - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Etagemos baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Etagemos - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Etagemos - månedlig fordeling

Biologi

: Den sædvanlige mosbiologi med skifte mellem den grønne mosplante (gametofyten, N kromosomer) og sporehus (sporofyt, 2N kromosomer).

Levested

: Skove, skråninger m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den danske mosflora I: Bladmosser. 1976 Gyldendal. Mange forfattere. ISBN: 87-01-20371-6

Mossor. Interpublishing, Stockholm.Tomas Hallingbäck 2000.ISBN 91-86448-11-0.

Gert Sten Mogensen og Irina Goldberg: Danske og latinske navne for Tørvemosser, Sortmosser og Bladmosser, der forekommer i Danmark. Ver. 4. 29.12.2005.

www.botaniskmuseum.dk...danmos4.pdf

De senest indberettede arter i Naturbasen: