Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Oskar Zytnik
    Foto: Oskar Zytnik
  • Fotograf: Anne Drøgemüller Lund
    Foto: Anne Drøgemüller Lund

Kendetegn

: Almindelig Penselmos er opret voksende og bliver Indtil 10 cm. høj. Stænglen er åbent fjergrenet. Stængelbladene er ægformede, hule, og pludseligt afsmalnende i en lang, sylformet spids, fint og fjernt tandede. Ribben når ca. til bladets midte. Grenbladene er smallere, mere jævnt tilspidsede og kraftigere tandede i spidsen.

Sporehuse er sjældne og sporehustilken er 2-3 cm. lang,

I spidsen af grenene er bladspidserne tæt samlet, så skudspidserne ligner små, fine pensler, heraf navnet.

Almindelig Penselmos
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Variation

: Se beskrivelsen af kendetegn!

Forveksling

: Overfladisk ligner den så mange andre fjergrenede, sidefrugtede mosser. Men den ovenfornævnte karakter med skudspidserne, der ligner små pensler, gør arten ret let at bestemme. Denne karakter kan med lidt god vilje sagtens ses uden lup!

En anden, sjælden art i slægten har ikke denne karakter.

Udbredelse

: I hele landet, men hyppigst på ret næringsrig, leret bund.
Almindelig Penselmos - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt, når der ikke er sne.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Penselmos baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Penselmos - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Penselmos - månedlig fordeling

Biologi

: Den sædvanlige mosbiologi med den grønne mosplante (sporofytten) med N kromosomer og gametofytten (sporehuset og stilken) med 2N kromoser) og sporer (N kromosomer), der dannes ved reduktionsdeling i sporehuset.

Levested

: På leret, næringsrig bund i skov, krat, på skråninger etc.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den danske mosflora I: Bladmosser. 1976 Gyldendal. Mange forfattere. ISBN: 87-01-20371-6

Gert Sten Mogensen og Irina Goldberg: Danske og latinske navne for Tørvemosser, Sortmosser og Bladmosser, der forekommer i Danmark. Ver. 4. 29.12.2005.

www.botaniskmuseum.dk...danmos4.pdf

De senest indberettede arter i Naturbasen: