Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Christian Bertelsen
    Foto: Christian Bertelsen
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann

Kendetegn

: Stor Stammemos er palmeformet forgrenet, d.v.s. de øvre dele af planten stråler ud fra en tydelig hovedstamme som er mørkebrun til sortagtig og helt eller næsten bladløs. Grenene foroven er uregelmæssigt fjerformet forgrenede. Bladnerven når midten eller lidt over midten af bladets længde. Bladene er hule, ægformede, kort tilspidsede med en lille ”påsat” spids (lup!) og ret svagt tandede i spidsen (mikroskop eller mindst 20 x lup!).
Stor Stammemos
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ditte Nan Hansen

Forveksling

: Arten er ret karakteristisk. Ikke mange mosser er palmeformet forgrenede: Engkost (Climacium dendroides) gror ret fugtigt og på jord og har butte til lidt tilspidsede blade uden påsat spids, men også nerve der når ½ - ¾ af bladlængden (lup!). Mat Bækkost (Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Nieuwl. ex Gangulee) har ribbe der når ca. 90 % af bladlængden (stærk lup!) ; den vokser fugtigt på sten ved og i bække. Slank Stammemos (Isothecium myosuroides Brid.) ligner meget, men har langt tilspidsede blade (uden ”påsat” spids) som er tandede i næsten hele længden. Den vokser omtrent samme steder som Stor Stammemos, men er dog hyppigere på jord, og er også ret almindelig. Slank Stammemos er mindre kalkyndende end Stor Stammemos og kan f.eks. findes sammen med Ulvefods-Kransemos.

Udbredelse

: Arten er almindelig, men overses let p.g.a. overfladisk lighed med andre trævoksende mosser.
Stor Stammemos - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Stor Stammemos kan ses året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Stammemos baseret på Naturbasens observationer:
Stor Stammemos - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Stammemos - månedlig fordeling

Biologi

: Stor Stammemos har som andre mosser generationsskifte mellem den grønne sporofyt med N kromosomer (mosplante) og gametofyten (sporehus + stilk) med 2N kromosomer. Sporehuse er temmelig almindelige, men ofte kan man finde bevoksninger helt uden sporehuse.

Levested

: Den vokser i ret løse tæpper på træstammer i skove. Undertiden kan den findes på sten eller jord.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den danske mosflora I: Bladmosser. 1976 Gyldendal. Mange forfattere. ISBN: 87-01-20371-6

Mossor. Interpublishing, Stockholm.Tomas Hallingbäck 2000.ISBN 91-86448-11-0.

Gert Sten Mogensen og Irina Goldberg: Danske og latinske navne for Tørvemosser, Sortmosser og Bladmosser, der forekommer i Danmark. Ver. 4. 29.12.2005. www.botaniskmuseum.dk...danmos4.pdf

De senest indberettede arter i Naturbasen: