Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Richard Ipsen
    Foto: Richard Ipsen

Kendetegn

: NB: Arten hed tidligere Grov Tufmos (Cratoneuron commutatum), men har ændret både slægts- og artsnavn til det anførte. Det er en vigtig ændring, da Grov Tufmos optræder som indikatorart for EU-habitatstypen kalkholdige vældmoser.

----------------------------------

Kraftig mos, med indtil 10 (-15)cm lang stængel, der er regelmæssigt og tæt fjergrenet. Stænglen er lodden af brune-rødbrune rhizoider samt parafyllier.

Den danner matte grønne til gulliggrønne stive måtter og puder i kalrige vældmoser og ved kilder.

Ofte er mosset mere eller mindre kalkinkrusteret forneden. Den gror ofte på lokaliteter, hvor der dannes kildekalk.

Bladene er krumme og mere eller mindre ensidigt vendte. Bladnerven er 80-90 pct. af bladlængden.

Sporehuse er ret sjældne.

Bredbladet Vældmos
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Johan Kallesen

Variation

: Se kendetegn.

Forveksling

: Bredbladet Vældmos er med sine tæt fjergrenede grove, lodne stængler og seglkrumme blade samt ud fra voksestedet en karakteristisk og ret let kendelig art.

Slægten Seglmos (Drepanoclados) ligner lidt, men har ofte spinklere, ikke stiv stængel, og stænglen er ikke lodden af rhizoider og parafyllier.

Grøn Eremitmos, (hed før Almindelig Tufmos) - Cratoneuron filicinum, er meget mindre, og meget mere uregelmæssigt fjergrenet. Set i mikroskop har den cellerne mindre end 6 x så lange som brede (mere end 6 x så lange som brede hos Grov Tufmos).

Den danske Mosflora har en Cratoneuron commutatum var. falcatum (Brid.) Moenk., som nu bliver betragtet som en selvstændig art og hedder:

Fågrenet Vældmos - Palustriella falcata

(Brid.) Hedenäs.

Det er kraftig-grov, brungrøn-gulbrun og mere uregelmæssigt forgrenet. Den skal have mere tætstillede blade og få rhizoider og parafyllier ift. Bredbladet Vældmos. Bladene skal have færre tænder og være mere jævnt tilspidsede.

Den anbringes vist af nogle bryologer i Drepanocladus. Men jeg holder mig til "Danske Mosnavne".

Udbredelse

: P.g.a. ødelæggelsen af voksestederne er den nu temmelig sjælden, hyppigst i Østjylland.
Bredbladet Vældmos - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt, når den ikke er dækket af sne.

Tidsmæssig fordeling

af Bredbladet Vældmos baseret på Naturbasens observationer:
Bredbladet Vældmos - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bredbladet Vældmos - månedlig fordeling

Biologi

: Den sædvanlige mosbiologi med generationsskifte, se f.eks. Almindelig Seglmos.

Levested

: I kalkholdige vældmoser og ved kilder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den danske mosflora I: Bladmosser. 1976 Gyldendal. Mange forfattere. ISBN: 87-01-20371-6

Mossor. Interpublishing, Stockholm.Tomas Hallingbäck 2000.ISBN 91-86448-11-0.

Gert Sten Mogensen og Irina Goldberg: Danske og latinske navne for Tørvemosser, Sortmosser og Bladmosser, der forekommer i Danmark. Ver. 4. 29.12.2005.

www.botaniskmuseum.dk...danmos4.pdf

De senest indberettede arter i Naturbasen: