Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Birgit Knudsen
  Foto: Birgit Knudsen
 • Fotograf: Lina Knuth-Winterfeldt
  Foto: Lina Knuth-Winterfeldt
 • Fotograf: Lina Knuth-Winterfeldt
  Foto: Lina Knuth-Winterfeldt

 Figur

Atlas

: Almindelig Firling overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den er gulgrønog spæd og har 2-5 cm. lange nedlæggende og rodslående, stærkt forgrenede stængler, der ofte har grundroset.

Den vokser i reglen i små tuer eller tætte måtter, hvori indgår mange vegetative skud.

Bladene er tilspidsede og med en ca. 0,2 mm. lang brod.

Rosetbladene er ca. 2,5 cm. lange.

Blomsten er ofte 4-tallig med 4 støvblade. Bægerbladene er ca. 3 mm. lange og bredt ægformede og butte. Kronbladene er små eller manglende.

Frugtstilkene er efter blomstringen karakteristisk nikkende, og til sidst oprette.

Almindelig Firling
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lina Knuth-Winterfeldt

Forveksling

: Strand-Firling er enårig, uden roset og med opret vækst. Den har butte, ikke tilspidsede, blade med eller uden en lille påsat brod.

Mark-Firling, Kronløs Firling og Håret Firling er enårige, uden roset og med opret vækst. De har ligesom Almindelig Firling afsmalnende blade, der ender i en tydelig brod.

Knude-Firling og Syl-Firling har kronblade af længde med eller længere end bægret og i reglen 5-tal i blomsten, samt 8-10 støvdragere, hvor de andre arter i slægten, bl.a. Almindelig Firling, har kronblade kortere end bægret eller manglende, i reglen 4-tallige blomster og 4-5 støvdragere.

Udbredelse

: Almindelig til meget almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Almindelig Firling - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-september.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Firling baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Firling - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Firling - månedlig fordeling

Biologi

: En vinterannuel (rosetter spirer frem om efteråret) eller flerårig plante.

Etymologi:

Procumbens betyder "nedliggende" på latin sigtende til væksten. Se i øvrigt forklaringen ved Strand-Firling.

Levested

: På kulturjord, på enge, mellem brosten og fliser.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora, Signe Frederiksen et al, Gyldendal 2006, ISBN 87-02-03032-2

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9).

De senest indberettede arter i Naturbasen: