Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ditte Nan Hansen
    Foto: Ditte Nan Hansen
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

Atlas

: Almindelig Hønsetarm overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En flerårig 10-30 cm. høj plante med nedliggende til opstigende rigt grenet stængel. Både stængel og blade er tæt alsidigthårede.

Den har som den anden danske flerårige art i slægten Storblomstret Hønsetarm golde skud i de nedre bladhjørner.

Blomsterne er små med korte, hvide i spidsen kløvede kronblade af længde med eller op til 1,5 gange bægret og med 10 støvdragere og 5 grifler.

De modne kapsler er krumme i spidsen og dobbelt så lange som bægret.

Almindelig Hønsetarm
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Claus Danielsen

Variation

: Den kan sagtens optræde som enårig uden visne rester af sidste års skud ved grunden, når den koloniserer et nyt område. Det spiller en rolle, da den er så almindelig.

Ensidig Hønsetarm Cerastium fontanum ssp. vulgare var. holosteoides har ensidigt håret eller glat stængel og optræder mest på myretuer strandoverdrev.

Forveksling

: Arter af Fuglegræs har dybt kløvede kronblade.

Andre arter i slægten har længere kronblade, færre støvdragere eller er enårige. Almindelig Hønsetarm (og Ensidig Hønsetarm) kan også kendes fra andre arter i slægten på at have mørkebrune frø med kraftige papiller, en karakter, der deles med Storblomstret Hønsetarm, der let kendes på den oprette vækst og de betydeligt større blomster.

Udbredelse

: yderst almindelig i hele Danmark.
Almindelig Hønsetarm - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer sædvanligvis maj-september, men kan findes blomstrende året rundt i milde perioder.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Hønsetarm baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Hønsetarm - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Hønsetarm - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbesøvning (evt. selvbestøvning) af blomsterne.

Etymologi:

Cerastium af græsk keras=horn, der sigter til de valseformede frøkapsler, der ofte er krumme som horn.

Hønsetarm fordi, der ofte hænger et lille stykke af stænglens ledningsstrenge og styrkevæv ved, når man trækker stænglen fra hinanden, en egenskab, der er endnu mere udpræget hos Fuglegræs. Holosteoides betyder "lignende skærmarve" (Holosteum)

Levested

: I græsvegetation, græsplæner, græsningsenge, som haveukrudt m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Dansk flora. 2. udg. Gyldendal 2012.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: