Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Jørgen Christiansen
  Foto: Jørgen Christiansen
 • Fotograf: Elsa Voldbjerg Sørensen
  Foto: Elsa Voldbjerg Sørensen
 • Fotograf: Peter Christensen
  Foto: Peter Christensen

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Strand-Firling med butte blade og butte bægerblade, der dog kan have en lille påsat brodspids på ca. 0,1 mm.

Atlas

: Strand-Firling overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Stænglen er indtil 12 cm. lang opret, glat, mørkegrøn, ofte lidt rødlig og grenet fra basis.

Bladene er parvis modsatte , 5-12 mm. lange og 2-3 mm. brede, grønne-brungrønne, lidt kødede, butte, og med en lille påsat ca. 0,1 mm. lang brod, der dog også kan mangle.

Blomsten er 4-tlalig og bægerbladene er 2-3 mm. lange og butte og med hvid eller violet rand; i frugtstadiet er de oprette og ikke tiltrykt kapslen.

Kronbladene mangler (i reglen). Kapslen er ægformet og af længde med bægret.

Blomsterstilken udgør i reglen omring halvdelen af skuddets længde.

Strand-Firling
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Variation

: Den lille brod på de butte blade kan mangle.

Forveksling

: Strand-Firling kendes fra andre arter i slægten på at mangle kronblade sammenholdt med, at den har butte blade, ofte med en lille påsat brod.

Almindelig Firling, Mark-Firling og Kronløs Firling at tilspidsede blade med tydelig brod. Håret Firling har desuden blade, der er randhårede forneden.

Knude-Firling og Syl-Firling har kronblade af længde med eller længere end bægret og i reglen 5-tal i blomsten, samt 8-10 støvdragere, hvor de andre arter i slægten, bl.a. Strand-Firling, har kronblade kortere end bægret eller manglende, i reglen 4-tallige blomster og 4-5 støvdragere.

Udbredelse

: Hist og her på græssede strandenge og her ofte på engmyretuer. Ikke særligt almindelig, men overses let på grund af sin spædhed eller forveksles med andre arter, især Almindelig Firling.
Strand-Firling - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blostrer maj-september.

Tidsmæssig fordeling

af Strand-Firling baseret på Naturbasens observationer:
Strand-Firling - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Strand-Firling - månedlig fordeling

Biologi

: En spæd enårig urt.

Etymologi:

Sagina er et latinsk navn for "kraftfoder" eller "mask" og brugtes oprindeligt om Spergel, der har været dyrket og måske stadig dyrkes. Linné overførte det til slægten Firling.

Firling hentyder til, at blomsterne i slægten ofte er 4-tallige.

Maritima er "voksende ved havet".

Levested

: I lav vegetation på græssede strandenge, og her ofte på engmyretuer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora, Signe Frederiksen et al, Gyldendal 2006, ISBN 87-02-03032-2

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9).

De senest indberettede arter i Naturbasen: