Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peter Christensen
    Foto: Peter Christensen
  • Fotograf: nicklas hviid
    Foto: nicklas hviid
  • Fotograf: nicklas hviid
    Foto: nicklas hviid

Atlas

: Bleg Fuglegræs overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten er bleggrøn/gulliggrøn og kan spottes på farven i nogen afstand. Der er 1-3 støvdragere og smalle, hvide hindekantede bægerblade. Kronblade er fraværende eller meget små (kortere end bægeret) og delt helt til grunden. Blomsterstanden er noget sammentrængt.
Bleg Fuglegræs
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: nicklas hviid

Variation

: Blomsterstanden er ikke altid (men dog oftest) sammentrængt. Farven varierer fra lysegrøn (ung) til gulliggrøn (ældre). Kronblade kan være til stede eller mangle, men er meget kortere end bægret, når de er til stede.

Forveksling

: Den forveksles ret let med Almindelig Fuglegræs (Stellaria media), men denne er friskgrøn/græsgrøn og har kronblade ca. af bægrets længde og sædvanligvis 3-5 støvdragere (1-3 hos Bleg Fuglegræs) Almindelig Fuglegræs har tydeligt mindre sammentrængt blomsterstand og blomstrer hele året, hvor Bleg Fuglegræs kun blomstrer maj-juni.

Udbredelse

: Ret almindelig i Østdanmark, sjældnere vestpå. Den synes at forekomme med stigende hyppighed i indlandet.
Bleg Fuglegræs - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer i april-maj, og visner ret hurtigt væk herefter.

Tidsmæssig fordeling

af Bleg Fuglegræs baseret på Naturbasens observationer:
Bleg Fuglegræs - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bleg Fuglegræs - månedlig fordeling

Biologi

: Blomstrer kun i april-maj, hvor Almindelig Fuglegræs blomstrer næsten hele året.

Levested

: Almindeligst på kystnær, åben, tør sandbund og kystnære overdrev, men findes også i græsplæner, langs veje etc. i indlandet - og her med stigende hyppighed.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Den Virtuella Floran: linnaeus.nrm.se/flora/welcome

De senest indberettede arter i Naturbasen: