Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: benny thorsen
    Foto: benny thorsen
  • Fotograf: benny thorsen
    Foto: benny thorsen
  • Fotograf: Rie Birk Lauridsen
    Foto: Rie Birk Lauridsen

Atlas

: Nat-Limurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den bliver indtil 1/2 meter høj, sjældent højere.

Stænglen er opret, ugrenet eller fågrenet, ruhåret forneden stærkt klæbrigt kirtelhåret foroven. Planten er ret fåblomstret. Når den er flerblomstret, er den ofte tydeligt gaffelgrenet, hvor der så sidder en enkelt blomst mellem de 2 gaffelgrene.

Bladene er indtil 12 cm lange og æg-lancetformede; de nedre er ofte kortstilkede, de øvre siddende.

Blomsten er hvidgul og bægret klæbrigt-kirtelhåret og 2-3 cm langt med 6-14 mm lange tænder. Kornbladene er 3-4 cm lange og hvidgule Bægret har tydeligt tilbagebøjede tænder.

Der er 3 grifler (i slægten har kun Dag- og Aften-Pragtstjerne 5 griler).

Nat-Limurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: benny thorsen

Forveksling

: Den mest indlysende forvekslingsmulighed er med Aften-Pragtstjerne. De kan adskilles således:

Aften-Pragtstjerne: 3-6 mm lange bægertænder. Hvid krone. Moderat klæbrigt-kirtelhåret foroven. 5 grifler.

Nat-Limurt. 6-14 mm lange bægertænder. Stærkt klæbrigt-kirtelhåret foroven. 3 grifler.

Udbredelse

: Temmelig almindelig mod syd på Øerne, (især på Lolland-Falster-Møn). hvor den ellers forekommer hist og her. I resten af landet er den temmelig sjælden.
Nat-Limurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Nat-Limurt blomstrer juli-september. Uden for blomstringstiden kan den ret let kendes på den stærkt klæbrigt-kirtelhårede stængel i forbindelse med voksestedet.

Tidsmæssig fordeling

af Nat-Limurt baseret på Naturbasens observationer:
Nat-Limurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Nat-Limurt - månedlig fordeling

Biologi

: 1 eller 2-årig urt med insektbestøvning ved langsnablede insekter af blomsterne. Frøewne spredes mest ved vindslyngspredning; de kan indgå i frøpuljer, og planten ses ofte spire frem på brakjord og ruderater.

Blomsterne er udfoldede i døgnets mørke timer, en tilpasning til bestøvningen ved langsnablede natsommerfugle m.v.

Etymologi:

Se også Dag-Pragtstjerne.

Slægtsnavnet Limurt hentyder til, at flere arter er stærkt klæbrige.

Det latinske artsnavn noctiflora - "natblomst" hentyder til, at blomsterne er åbne og kronbladene udfoldede om aften og natten ligesom hos Aften-Praktstjerne. Det danske arts-præfiks "Nat-" har samme forklaring.

Levested

: Kornmarker, vejkanter, ruderater, haver m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter 1956 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: