Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: John Holst
    Foto: John Holst
  • Fotograf: Finn M. Hansen
    Foto: Finn M. Hansen
  • Fotograf: Finn M. Hansen
    Foto: Finn M. Hansen

 Figur

Atlas

: Kløvkrone overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En flerårig nellike med modsatte mørkegrønne blade og med opstigende til oprette stængler, der er rodslående ved grunden. Stænglerne er glatte forneden og kirtelhårede foroven.

Bladene er spidse, æg-hjerteformede og med bølget rand; de øvre er siddende, de nedre har en kort randhåret stilk.

Blomsterne sidder i en endestillet kvast og har 5 dybt kløvede kronblade. Der er 5 grifler og kapslen er ægformet med 5 tandede klapper.

Kløvkrone
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Tania Jensen

Forveksling

: Kløvkrone er en karakteristisk plante. Der er måske en ret overfladisk lighed med f.eks. Lund-Fladstjerne, der også har æg-hjerteformede blade, men denne har alsidigt håret stængel, langstilkede nedre blade og kun 3 grifler i blomsten, hvor Kløvkrone har 5; desuden vokser den typisk på muldbund i skove, hvor Kløvkrone vokser på fugtigere lokaliteter.

Udbredelse

: Hist og her til temmelig almindelig i morænejordsegnende på Øerne og i Østjylland - ellers ret sjælden. Ikke på Bornholm.
Kløvkrone - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli, men kan også træffes sent blomstrende i september-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Kløvkrone baseret på Naturbasens observationer:
Kløvkrone - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kløvkrone - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne.

Det videnskabelige slægtsnavn Myosoton betyder museøre (græsk), årsagen er ikke indlysende. Det danske slægtsnavn skyldes de dybt kløvede kronblade, en karakter, som dog også bl.a. Fladstjerne har. Det latinske artsnavn aquaticum betyder "voksende i vand".

Levested

: Kløvkrone vokser ved søbredder, grøfter og fugtigt krat i moser.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter, Branner og Korch 1958 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: