Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Annelise Holstebroe
    Foto: Annelise Holstebroe
  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen
  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen

 Figur

Atlas

: Tangurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Tangurt kendes først og fremmest på de kort blødhårede blade!

Den er 5-35 cm høj. Stænglen er opret eller opstigende og ofte grenet forneden. Bladene er 0,8-2 cm lange og spredt til forholdsvis tæt blødt korthårede, halvtrinde og kødede.

Bladene og stænglen bliver i reglen efterhånden spiralsnoede, hvilket er meget karakteristisk for lidt ældre individer.

Blomsterne ægformede, i frugt med små vorter på ydersiden af blomsterbladene. Nødden er 1-3 mm lang.

Tangurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mogens Skov Andersen

Variation

: Det er ikke altid, bladene er tydeligt spiralsnoede. Undertiden er den lav og uanseelig og kun 3-5 cm høj.

Forveksling

: Den forveksles let med Strandgåsefod, som er mere blågrøn og ofte med et rødligt skær. Men Strandgåsefod er helt glat og har blade, som ikke bliver spiralsnoede. Strandgåsefod har blomster i kugleformede, rødbrune kvaste.

Udbredelse

: Den forkommer mest på Lolland, Falster, Møn, på øer i Det Sydfynske Øhav, herunder Ærø samt på det vestlige Sjælland. Den har også et forekomstområde omkring Ålborg og den østlige del af Limfjorden og en ret isoleret forekomst på Fanø.

Den er således talrig på egnede voksesteder på Ærøs nordkyst og på småøerne nord for Ærø.

Den er tilsyneladende ret sjælden, men overses let p.g.a. forveksling med Strandgåsefod. Den bør eftersøges ved østdanske kyster.

Tangurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer juli-september.

Tidsmæssig fordeling

af Tangurt baseret på Naturbasens observationer:
Tangurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tangurt - månedlig fordeling

Biologi

: En-årig urt. Den vokser ofte sammen med bl.a. Strandgåsefod og Drue-Gåseurt.

Levested

: Tanglinjer, tørlagte sand- og mudderflader på strandeng.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: