Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

Atlas

: Skovarve overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Plantens stængel er indtil 40 cm lang og grenet, men ofte nedliggende.

Bladene er indtil 25 mm lange, stilkede, smalt ægformede, parvis modsatte, randhårede og hårede på undersiden, og tydeligt 3-nervede (sjældent tydeligt 5-nervede).

Kronbladene er lidt kortere end de ca. 5 mm lange hindekantede og hårede bægerblade.

Kapslen er 3-4 mm lang.

Skovarve
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Variation

: Se kendetegn.

Forveksling

: Den kan forveksles med andre nelliker med små hvide blomster og ægformede blade: Almindelig Fuglegræs, Bleg Fuglegræs, Skov-Fuglegræs, Nordlig- og Sydlig Lundfladstjerne - men kendes let på de næsten altid tydeligt 3-nervede blade (5-nervede optræder kun sparsomt på nogle planter).

Udbredelse

: Almindelig på Øerne og i Østjylland, ellers mindre almindelig.
Skovarve - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer maj-juli og visner hen ret kort tid efter frømodningen.

I den usædvanligt milde vinter 2006/2007 er den rapporteret fremme i januar, hvilket er usædvanligt.

Tidsmæssig fordeling

af Skovarve baseret på Naturbasens observationer:
Skovarve - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skovarve - månedlig fordeling

Biologi

: Enårig urt.

Levested

: Fugtig/skygget næringsrig muldbund i skov, krat, parker m.v. - og også på ruderater.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: