Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Ulla Friborg
    Foto: Ulla Friborg
  • Fotograf: Ulla Friborg
    Foto: Ulla Friborg

Atlas

: Drue-Gåsefod overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten 5-50 cm, ofte ret lav og mere eller mindre nedliggende.

Den kendes ret let på den kantede, konvekse og i reglen ret fåtandede bladform.

Stænglen er opret til nedliggende, gulgrøn, saftig og blød. Bladene er 2-6 cm., trekantede, rudeformede, konvekse, og oftest ret sparsomt og ujævnt tandede, undertiden helrandede og lidt kødede. Blomsterstand aks- eller kvastagtig, med små tætte nøgler og 3-5 blosterflige.

Drue-Gåsefod
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Martin Liebermann

Variation

: Ikke blomstrende planter, som spirer frem fra frøbank, ses ofte på tørlagte muddeflader o.l. Nogle gange kan bladene, især på vegetative planter, virke ret tykke og kødede.

Forveksling

: Tykbladede individer kan overfladisk forveksles med bl.a. Tykbladet Mælde, og den har en vis overfladisk lighed med Spinat, der kan have noget lignende konvekse blade.

Udbredelse

: Den er lokalt forbavsende almindelig, og optræder ofte i stort tal, på øst- og syddanske kyster. Ellers sjælden eller manglende, ikke på Bornholm. Generelt er den mindre almindelig, fordi dens foretrukne levesteder: lysåbne, dyndede steder på strandenge - er vigende i hyppighed, især p.g.a. aftagende græsning.
Drue-Gåsefod - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer juli-september. De ret karakteristiske blade kan erkendes det meste af vækstsæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Drue-Gåsefod baseret på Naturbasens observationer:
Drue-Gåsefod - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Drue-Gåsefod - månedlig fordeling

Biologi

: Enårig, saltelskende urt, der tilsyneladende ofte er til stede i stort tal i frøbank på egnede lokaliteter.

Levested

: Dyndet/leret kystnær bund ved havet, på strandenge etc. Forsvinder ofte, når strandenge gror til.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: