Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Rasmussen
    Foto: Jens Rasmussen
  • Fotograf: Dorte og Flemming Sørensen
    Foto: Dorte og Flemming Sørensen
  • Fotograf: Conny Bruun
    Foto: Conny Bruun

Atlas

: Bakke-Nellike overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: 10-20 cm. høj. Bakke-nellike vokser i løse tuer med korte nedliggende skud. Stænglerne er blågrønne, spinkle og fint hårede. Bladene er modsat stillede, og smalt lancetformet. De er ca. 1,5-3 cm. lange og 1-2 mm brede med randhår. Bakke-nellike blomstrer juni-august. Blomsten er femtallig. Farven er lyserød med en mørkere ring tæt ved svælget. Har en fin nellikeduft.
Bakke-Nellike
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Rasmussen

Variation

: Som for de fleste plantearter findes en hvid varietet, som dog er meget sjælden.

Forveksling

: Der er ingen åbenlyse forvekslings-muligheder, dog kan andre lyserøde nellike-arter forvirre den uøvede.

Udbredelse

: Bakke-nellike er lokalt almindelig i Danmark, men i mange egne, fx i frodige dele af Østjylland, mangler den eller er ganske sjælden. Den er udbredt over det meste af Europa.
Bakke-Nellike - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Bakke-nellike blomstrer i juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Bakke-Nellike baseret på Naturbasens observationer:
Bakke-Nellike - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bakke-Nellike - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig plante.

Levested

: Tør, kalkfattig, sandet bund på skrænter, overdrev, enge og heder. Den foretrækker solåbne steder med lav vegetation.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Wikipedia og "Den store nordiske Flora"

De senest indberettede arter i Naturbasen: