Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Lisbet Heerfordt
    Foto: Lisbet Heerfordt
  • Fotograf: Lisbet Heerfordt
    Foto: Lisbet Heerfordt

 Figur

Atlas

: Liden Vandarve overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En spæd, nedliggende-krybende gulgrøn plante med højst 10 cm lange, forgrenede stængler og nikkende frugtstilke.

Bladene er små og tydeligt stilkede.

Blomsten er uanseelig med små hvide kronblade og 3 støvblade. Kapslen indeholder matsorte frø, der er 0,9-1,3 mm. lange og med små afrundede papilløse vorter.

Liden Vandarve
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Forveksling

: Når man har bemærket den spæde, gulgrønne plante er den vanskeligste forvekslingsmulighed den noget lignende Stor Vandarve, som er græsgrøn, kraftigere i væksten og med ustilkede blade, der er betydligt større: 7-24 mm. Frøene er sortglinsende og glatte. www.fugleognatur.dk/gallery... Stor Vandarve er en meget kraftigere plante end Lille Vandarve, og der er ikke de helt store forvekslingsmuligheder.

Udbredelse

: Sjælden, og tillige svær at få øje på, hvis man ikke er opmærksom på dens mulige eksistens, og nok ret ofte overset.
Liden Vandarve - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den er tidligtblomstrende: april-maj, og visner væk lidt hen på sæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Liden Vandarve baseret på Naturbasens observationer:
Liden Vandarve - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Liden Vandarve - månedlig fordeling

Biologi

: Planten er 1-årig.

Etymologi:

De latinske slægtsnavn Montia er efter den italienske botaniker Guiseppe Monti. Artsnavnet minor er "den lille". Det danske slægtsnavn Vandarve: I ældre dansk er "arve" en betegnelse for en vilkårlig lille plante, eller "småt ukrudt".

Levested

: I lav vegetation og på åben, fugtig bund med ret spredt

lav vegetation ved kysterne. Typisk på velggræssede strandenge, hvor den ofte tillige gror på engmyretuer.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-

De senest indberettede arter i Naturbasen: