Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Hans Øllgaard
    Foto: Hans Øllgaard
  • Fotograf: Torben Ebbensgaard
    Foto: Torben Ebbensgaard
  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann

Atlas

: Stilket Kilebæger overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Intil 50 cm.høj,ofte lavere, og mere eller mindre grenet.

Hele planten fremtræder fint sølvskællet p.g.a. små saftfyldte, blæreformede hår, som let gnides af ved berøring.

Bladene er elliptiske og helrandede og blomsterne sidder i små klynger i bladhjørner.

Som andre mælder er den særbo med særskilte han- og hunblomster på samme plante.

Ved frugtmodning vokser hunblomsternes forblade stærkt og bliver langstilkede med store udstående sidelapper. - Hunblomsternes store forblade giver planten et meget karakteristisk udseende - og har givet planten dens navn.

Frugten er en nød.

Stilket Kilebæger
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Elsebeth Hauge

Forveksling

: Stilket Kilebæger er, især når hunblomsternes karakteristiske store forblade er udviklet, et let kendelig art. - Den kan evt. forveksles med Stilkløs Kilebæger, som er en flerårig halvbusk, d.v.s. roden og de nedre dele træagtiger dele af stænglen overlever vinteren, og nye skud skyder fra den gamle stængel.

I tvivlstilfælde kan man også kende de to kilebægre fra hinanden på, at Stilkløs Kilebæger har modsatte stængelblade og Stilket Kilebæger spredte.

Udbredelse

: Hist og her til temmelig sjælden på passende biotoper ved kyster.
Stilket Kilebæger - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Stilket Kilebæger blomstrer juli-september. Den kan let kendes hen på sæsonen på de karakteristiske stande med hunblomsternes store, udspærrede forblade.

Tidsmæssig fordeling

af Stilket Kilebæger baseret på Naturbasens observationer:
Stilket Kilebæger - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stilket Kilebæger - månedlig fordeling

Biologi

: Stilket Kilebæger er en stærkt saltelskende plante.

Blomsternes bestøves ved vindens hjælp og frugterne (nødder) spredes med vand.

Stilket Kilebæger er særbo (særskilte han- og hunblomster på samme plante), enårig og sommerannuel, d.v.s. den spirer om foråret og dør hen på efteråret.

Før i tiden anbragte man kilebægrene i deres egen slægt: Halimione, hvis videnskabelige navn kommer af græsk:Halimon (af græsk: "hals"="salt", der betegnede en ved stranden voksende mældeart.

Nu er kilebægrene overflyttet til mældeslægten: Atriplex; fra de øvrige mældearter adskiller de sig primært ved hunblomsternes kileformede forblade.

Mældes slægstnavn "Atriplex" er simpelthen bare det gamle latinske navn for mældearterne, og kan ikke forklares nærmere.

Det videnskabelige artsnavn "pedunculata" betyder "stilket"; det kommer af lat. pedis = fod, pedunculus = lille fod, med dne overførte betydning: "fodskaftet".

Det danske slægtsnavn "Mælde" har forbindelse til "melet" og hentyder til planternes melede udseende, der skyldes små blæreformede, saftfyldte hår på stængel og blade, som let gnides af.

Levested

: Ydre strandeeng, loer, beskyttede, lerede strandbredder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: