Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Carlos Hernandez Garrido
    Foto: Carlos Hernandez Garrido
  • Fotograf: Thomas Vikstrøm
    Foto: Thomas Vikstrøm
  • Fotograf: Thomas Vikstrøm
    Foto: Thomas Vikstrøm

Atlas

: Dværg-Gåsefod overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En grent, nedliggnede eller indtil ca. 30 cm høj opstigende til opret plante. Behåret og med siddende eller stilkede gule kirtelhår. Bladene er små, svagt aromatiske, stilkede og bladpladen er oval til elliptisk med kileformet grund, but spids og bladranden kraftigt tandet.

De 5 blosterblade er frie, smalle, meget svagt kølede, og frugten kan ses mellem blosterbladene. Ved modenhed bliver blosterbladene hvidlige.

Blomsterstande i nøgler eller sammentrængte kvaste ved bladhjørnerne.

Nøddefrugten er lodret stillet i blosteret, ægformet, rødligt brun og 0,5-0,7 mm lang.

Dværg-Gåsefod
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Vikstrøm

Forveksling

: Dværg-Gåsefod kan kendes fra alle andre i Danmark fundne arter i slægten på de smalle, svagt kølede blosterblade, der gør frugten synlig fra siden. Dysphania carinata har stærkt kølede blosterblade, mens Dysphania cristata har kølede blosterblade med kamformet tandet køl. Dysphania aristata har grenede blomsterstande med aflange, smalle blade.

Dysphania botrys (Klæbrig Gåsefod) har løse kvastformede blomsterstande og har stilkede kirtelhår, svagt kølede blosterblade uden kirtelhår langs randen samt store blade med dybe indskæringer. Dysphania schraderiana (Egebladet Gåsefod) har også store blade med dybe indskæringer og løse kvastformede blomsterstande, har næsten siddende kirtler samt glatte, kølede blosterblade med kamformet tandet køl.

Dysphania ambrosioides (Vellugtende Gåsefod) har bredere og længere og grofttandede blade. Dysphania anthelmintica har relativt bredere blade end D. ambrosioides dybere indskårne blade.

Udbredelse

: Dysphania pumilio stammer fra Australien og har bredt sig til Europa, Nord- og Sydamerica.
Dværg-Gåsefod - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer juni-september.

Tidsmæssig fordeling

af Dværg-Gåsefod baseret på Naturbasens observationer:
Dværg-Gåsefod - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Dværg-Gåsefod - månedlig fordeling

Biologi

: En-årig urt med vindbestøvning. Frøene spredes med vinden, med trafik og markredskaber etc. De er let klæbrige som fugtige, hvilket øger deres muligheder for at hænge ved dyrepelse, fjerdragt, køretøjer, sko, tøj m.v.

Levested

: Dysphania pumilio er sjælden og findes mest i Københanvs-området og få andre steder på Sjælland. Ved bebyggelse, mellem brosten og kantsten, op ad mure, jernbaneterræn, og lignende grusede steder. Dysphania pumilios frø kan formentlig bevare spiringsevnen i flere år. Dysphania pumilio er under spredning.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Steven E. Clemants & Sergei L. Mosyakin. In: Flora of North America Vol. 4 Page 261, 267, 268. Online Date3/19/2004

Heiko Freitag, Ian Charleson Hedge, S M H Jafri, Gabriele Kothe-Heinrich, S Omer, Pertti Uotila. 201. Flora of Pakistan, vol 204: Chenopodiaceae.University of Karachi.

De senest indberettede arter i Naturbasen: