Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen
  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen
  • Fotograf: Jørgen Stefansen
    Foto: Jørgen Stefansen

Atlas

: Græsbladet Fladstjerne overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Slægten har 5 frie bægerblade og 5 kronblade, der er dybt kløvede, så de hvier især næsten ser ud som 2. Der er 3 grifler, og frugten er en kapsel, der åbner sig med 6 tænder eller klapper.

Græsbladet Fladstjerne er flerårig med nedliggende til opstigende grene, 4-kantede, tynde og glatte indtil 40 cm. lange stængler med smalt lancetformede til linjeformede blade, som forneden er randhårede. Blomsterstandens højblade er hindeagtige og randhårede.

Blomsterne er forholdsvis små, og kronbladene er kun lidt længere end bægerbladene.

Græsbladet Fladstjerne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Susanne Nielsen

Forveksling

: Af forvekslingsmuligheder i slægten med smalle, græsagtige blade er især Stor Fladstjerne, som har kronblade omtrent dobbelt så lange som bægerbladene og iøjnefaldende større blomster og helt urteagtige støtteblade i blomsterstanden.

Tykbladet Fladstjerne har urteagtige støtteblade og kronblade af længde med bægerbladene og vokser oftest på fugtigere lokaliteter end Græsbladet Fladstjerne.

Sump-Fladstjerne ligner Græsbladet Fladstjerne meget, og har også hindeagtige støtteblade i blomsterstanden, men har meget fåblomstret blomsterstand og kronblade, de er tydeligt kortere end bægerbladene.

Udbredelse

: Almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Græsbladet Fladstjerne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Græsbladet Fladstjerne baseret på Naturbasens observationer:
Græsbladet Fladstjerne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Græsbladet Fladstjerne - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne.

Etymologi:

Stellaria af latin stella=stjerne sigter til de hvide, stjerneformede blomster. Fladstjerne er nærmest selvforklarende. Graminea af latin gramen=græs sigter til de græsagtige blade, ligeså det danske artsnavn.

Levested

: Tørre græssamfund ved vejkanter, på skråninger etc.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: