Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Hans Micheelsen
    Foto: Hans Micheelsen
  • Fotograf: Brigitte Boldyreff
    Foto: Brigitte Boldyreff
  • Fotograf: Nina Kjær Pedersen
    Foto: Nina Kjær Pedersen

Atlas

: Strandgåsefod overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Hele planten er glat. Stængel er opstigende eller opret, glat, blågrøn og ofte rødtonet.

Bladene er 1-5 cm lange og halvtrinde. Blomsterne sidder 1-5 sammen i kugleformet kvast. Frøene er 1,3-1,8 mm lange, ægformede, sortbrune og glinsende.

Strandgåsefod
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: joan laursen

Variation

: Den kan undertiden være ganske lav og uanseelig.

Forveksling

: Den forveksles let med Tangurt, men denne er svagt til middeltæt korthåret, og har ofte skrueformet, vredne blade samt ikke de kugleformede blomsterstande, som Strandgåsefod har.

Den kan meget overfladisk forveksles med Salturt (Kveller), men denne har ikke udspærrede eller udragende blade og ikke kugleformede blomsterstande.

Udbredelse

: Den er almindelig på egnede voksesteder ved de danske kyster, men mangler dog på Bornholm.
Strandgåsefod - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer juli-september.

Tidsmæssig fordeling

af Strandgåsefod baseret på Naturbasens observationer:
Strandgåsefod - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Strandgåsefod - månedlig fordeling

Biologi

: En-årig sukkulent, der vokser på kvælstofrig, dyndet bund ved kysterne. Den kan vokse sammen med bl.a. Salturt (Kveller), Druegåsefod og Tangurt.

Levested

: Saltpåvirkede, ofte dyndede steder ved kysterne: tanglinjer, strandenge, dynd- og sandflader etc.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: