Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: John Holst
    Foto: John Holst
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Almindelig Markarve overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En spæd grågrøn nellike med højst 20 cm. lange stængler, der ofte ligger mere eller mindre hen ad jorden og er noget grenede.

Bladene er modsatte, små og spidst ægformet-trekantede og ustilkede.

Blomsterne er ret talrige og sidder på ca. 1 cm. lange stilke udgående fra bladhjørner.

De 5 små hvide kronblade er kortere end de smalt 3-kantede og tilspidsede 3-4.5 mm. lange bægerblade.

Kapslen er pæreformet 2,5-5 mm. lang, af bægret længde, og med små ca. 0,5 mm. lange frø.

Almindelig Markarve
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Forveksling

: Slægten er let at kende på de små ægformede, 3-kantet tilspidsede blade.

Der er svære forvekslingsmuligheder med Spæd Markarve, men denne har kegleformet, tyndvægget kapsel og er blegt gulgrøn og har kun 2-3 mm. lang kapsel.

Underarten Kyst-Markarve har helt eller næsten ugrenede stængler og tæt blomsterstand med kun 1-5 mm. lange stilke.

Udbredelse

: Planten er meget almindelig i Danmark.
Almindelig Markarve - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Almindelig Markarve blomstrer hovedsagelig maj-september, men kan ses blomstrende i lune vinterperioder også.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Markarve baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Markarve - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Markarve - månedlig fordeling

Biologi

: Almindelig Markarve er 1-, sjældnere 2-årig og er ofte vinterannuel og helt eller delvis vintergrøn, d.v.s. vokser frem om efteråret.

Blomsterne bestøves sandsynligvis af insekter eller ved selvbestøvning.

Etymologi: Arenaria betyder "voksende i sand", serpyllifolia betyder "med timianlignende blade". Det danske -arve betyder ikke noget særligt, idet "arve" på ældre dansk er en slags joker-navn og blot betegner "en eller anden ukrudtsplante".

Levested

: Mest på ret tør sand- eller grusbund, grå klit, men også mellem fliser, i vejkanter, på sandede marker og i lysåben græsvegetation.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter 1956 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: