Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Carsten Siems
    Foto: Carsten Siems
  • Fotograf: Pierre Thierry
    Foto: Pierre Thierry
  • Fotograf: Pierre Thierry
    Foto: Pierre Thierry

Atlas

: Strand-Nellike overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En meget smuk plante, der bliver 20-50 cm. høj. Den har karakteristiske store blomster med stærkt opflossede kronblade og farve, der varierer fra næsten hvid til mørkerosa. Kronbladene er grønne indvendigt på den del, der danner blomstens svælg og her besat med purpurrøde hår Blomsten er velduftende og lugter vanillieagtigt. Bladene er smalle og spidse og næsten trådformede.
Strand-Nellike
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mogens Skov Andersen

Variation

: Kronbladenes farve varierer fra hvid til mørkt rosa.

Forveksling

: Der er ingen oplagte forvekslingsmuligheder. Bakkenellike har ikke nær så flossede, opdelte kronblade.

Udbredelse

: Den er sjælden Danmark og har de fleste forekomster på Sjælland.
Strand-Nellike - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den er sentblomstrende og blomstrer ultimo juli - ultimo september.

Tidsmæssig fordeling

af Strand-Nellike baseret på Naturbasens observationer:
Strand-Nellike - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Strand-Nellike - månedlig fordeling

Biologi

: Det er en flerårig urt med insektbestøvning.

Etymologi: Superbus betyder prægtig. Nellike er af tysk negelken, som betyder "lille søm" sigtende til blomstens form. Dianthus er en forkortelse af det græske navn dios anthos, der betyder Zeus´s blomst.

Levested

: Den vokser på lysåbne, sandede strandoverdrev, gerne noget kalkpåvirkede. Den kan også være på enge, der er fugtige om foråret og tørrer ud om sommeren og på kratbevoksede bakker og i lysåbne skove. Langt de fleste forekomster er kystnære.

Trusler

: Tilgroning, tilplantning, indstilling af græsning, opgravning.

Bevaringstiltag

: Planten er meget sårbar over for tilgroning og plukning.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: