Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Mogens Skov Andersen
  Foto: Mogens Skov Andersen
 • Fotograf: Mogens Skov Andersen
  Foto: Mogens Skov Andersen
 • Fotograf: Mogens Skov Andersen
  Foto: Mogens Skov Andersen

Atlas

: Stilkløs Kilebæger overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En flerårig indtil 40 cm. høj halvbusk med træagtigt forvedede nedre stængeldele. Stænglerne er nedliggende forneden, men har opadrettede grene.

Bladene er elliptiske og modsat stillede og på begge sider dækkede af små, hvide skæl, der let gnides af og reelt er saftfyldte hår.

Blomsterne er samlet i end endestillet top af små, akslignende blomsterstand. Den er særbo med særskilte han- og hunblomster.

Hunblomsternes forblade er forstørrede, men ikke nær så iøjnefaldende som hos Stilket Kilebæger og ikke med den stærkt forlængede nedre del, der har givet Stilket kilebæger dens navn; de er altså næsten "stilkløse".

Frugten er en nød.

Stilkløs Kilebæger
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mogens Skov Andersen

Forveksling

: P.g.a. sin halvbuskagtige karakter med de træagtige nedre stængeldele kan Stilkløs Kilebæger næppe forveksles med andre strandplanter. - Den kan i øvrigt let kendes fra Stilket Kilebæger på, at den har modsatte stængelblade, hvor de er spredte hos Stilket Kilebæger.

Udbredelse

: Udbredelsen i Danmark er begrænset:

Stilkløs Kilebæger er almindelig i Vadehavet. Desuden er den ret talrig i Stavnsfjordområdet på Samsø og findes også ved det vestligste af Limfjorden og med enkelte fund fra Vestsjællands kyst (Korevlen m.v.), på Læsø (Rønnerne) og muligvis få andre steder, bl.a. Randers Fjord. - Den formodes at ville brede sig de kommende år, måske også p.g.a. klimaændringerne med de mildere vintre og stigende sommertemperaturer.

Stilkløs Kilebæger - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Stilkløs Kilebæger blomstrer juli-september, men er p.g.a. sin halvbuskagtiger fremtræden let at genkende året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Stilkløs Kilebæger baseret på Naturbasens observationer:
Stilkløs Kilebæger - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stilkløs Kilebæger - månedlig fordeling

Biologi

: En saltelskende, flerårig halvbusk med træagtige nedre stængeldele. Blomsternes bestøves ved vindens hjælp og frugterne, som er nødder, spredes med vand.

Betydningen af det videnskabelige og danske slægtsnavn er forklaret under Stilket Kilebæger.

Det latinske artsnavn "portulacoides" = "portulakagtig" og hentyder til, at bladene har samme form som hos køkkenurten Portulak (Portulacas olercea). Det danske artsnavn "Stilkløs" hentyder til, at hunblomsternes forblade ikke har den iøjnefaldende stærkt forlængede nedre del, som Stilket Kilebæger har.

Levested

: Vader, ydre strandenge, våd marsk.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: