Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henrik Baark
    Foto: Henrik Baark
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders

Atlas

: Strand-Bede overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En glat, flerårig plante med pælerod og meterlange, grenede nedliggende skud.

Grundbladene er noget kødfulde, grønne og langstilkede med æg-rudeformet omrids. Det øvre blade er mere eller mindre siddende.

Blomsterne er samlet i nøgler i et langt uregelmæssigt aks.

Strand-Bede
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kim Woelders

Forveksling

: Det blomstrende skud viser tydelige ligheder med tætbeslægtede, dyrkede former: sukkerroer, rødbeder m.v. - Men i praksis er det meget svært at forveksle planten med andre danske arter, også på grund af voksestedet.

Udbredelse

: Strand-Bede er almindelig ved de sydlige, kattegatskyster, i Storebæltsområdet og Sydfynske Øhav og Smålandshavet, og ellers stort set fraværende. - Den er under udbredelse, men har ikke rigtigt nået Øresunds- og Østersøkysterne, hvor der kun er få fund på Møn og Saltholm/Peberholm; det er uvist hvor langt den kan brede sig den vej, da den åbenbart er saltafhængig.

Danmark ligger i kanten af dens udbredelsesområde. I det øvrige Skandinavien findes den kun fåtalligt op langs Hallands kyster. Se Den Virtuella Floran, hvor den regnes som underart af Bede (Beta): linnaeus.nrm.se...betavul - Den er udbredt langs sydligere europæiske kyster og på De Britiske Øers kyster.

Strand-Bede - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstringen finder sted juli-august. Det karakteristiske nedliggende stængler kan iagttages meget af vækstsæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Strand-Bede baseret på Naturbasens observationer:
Strand-Bede - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Strand-Bede - månedlig fordeling

Biologi

: Strand-Bede er 2- eller flerårig.

Den er tæt beslægtet med dyrkede beder: sukkerroe, fodersukkerroe, runkelroe, rødbede - og kan danne frugtbart afkom med flere af disse. - I naturen ser man dog sjældent krydsninger.

Etymologi:

Beta er det gamle latinske navn for køkkenurten Bede. Maritima er "voksende ved havet". Dyrkning af former af bede menes at gå mindst 3000 år tilbage i tiden.

Levested

: Den vokser på stenede og grusede strandbredder, sjældnere på sandstrand.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter, Branner og Korch 1958 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: