Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Finn M. Hansen
    Foto: Finn M. Hansen
  • Fotograf: John Holst
    Foto: John Holst
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders

Atlas

: Tornet Salat overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En meterhøj plante, hvor blomsterstanden er rigt grenet og består af mange små lysegule kurve. Den nedre del af planten er i reglen ugrenet. Stænglen er stivhåret-småtornet forneden og helt eller næsten glat opadtil.

Bladene er ret fint skarpttakkede, hele foroven, i reglen mere eller midnre fligede forneden. De er mørkegrønne og med en tydeligt kontrasterende hvidgrøn midtribbe, som ofte også er stivhåret-tornet. (Planten afbildet i Den Ny Nordiske Flora har noget mere hele, ufligede blade end sædvanligt for arten).

Hele planten har hvid mælkesaft som andre arter i salatgruppen i Kurvblomstfamilien, hvortil den hører. Frugten er gråbrun, med langt næb (ca. 1/2 af den samlede længde) og hårformet fnok.

Tornet Salat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Leif Knudsen

Variation

: Der er stor variation i bladenes form fra hele (f. integrifolia) til mere fligede (f. serriola). De mest fligede blade forneden på stænglen.

Forveksling

: Skovsalat har alle blade udpræget fligede og med stort 3-kantet endeafsnit, som Tornet Salat ikke har. Hos Skovsalat er frugten næsten sort og med et næb der højst er 1/4 af den samlede langde.

Gift-Salat (Lactuca virosa) ligner meget, men er større og kraftigere og med udpræget udstående blade; den har ofte bladroset, hvad Tornet Salat ikke har. Frugten er sortbrun og mørkhåret, men med glat spids, gråbrun og med håret spids hos Tornet Salat. www.fugleognatur.dk/gallery...

Haremad har æg-lancetformede blade, hvor kun de nedre har få sideflige; den har ikke mælkesaft.

Udbredelse

: Den er almindelig og under udbredelse i det meste af landet, dog mindre almindelig i Vest- og Nordjylland.

Tornet Salat er indslæbt og har næppe været mere end ca. 50 år i vores flora. Den begunstiges af mange nye, relativ uplejede arealer med urolig bund langs vore veje og i industrikvarterer, ved baneterræn etc.

Tornet Salat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-primo oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Tornet Salat baseret på Naturbasens observationer:
Tornet Salat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tornet Salat - månedlig fordeling

Biologi

: Planten er 1-årig eller 2-årig. Blomsterne bestøves af pollensamlende insekter og spredes med vinden.

Levested

: Vejskrænter, baneterræn, haver, ruderater m.v. Kan sagtens findes på nogle af de samme biotoper som Skovsalat.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter 1956 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: