Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Per Taudal Poulsen
    Foto: Per Taudal Poulsen
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Søren  Nygaard
    Foto: Søren Nygaard

Atlas

: Farve-Gåseurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Stænglen er opret, håret og som regel ret fågrenet. Planten har aromatisk lugt. Bladfligene er ca. 2 mm. brede og dybt savtakkede, glatte på oversiden, tiltrykt hårede på undersiden.

Kurvene er 2,5-4 cm. brede og med hårede kurvblade. Blomsterne er smør- eller lysegule. Frugten ca. 2 mm., afrundet, firkantet og med utydelige længderibber.

Farve-Gåseurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Michael Hauge

Variation

: Ingen af betydning.

Forveksling

: Farve-Gåseurt kan især på afstand forveksles med Gul Okseøje, der har langt grovere og bredere bladafsnit og mangler aromatisk lugt - og som desuden er enårig.

Der er også forvekslingsmuligheder med andre gulblomstrede kurvplanter, f.eks. Vår-Brandbæger (der dog næsten altid er afblomstret, når Farve-Gåseurt blomstrer), men Farve-Gåseurts findelte blade med smalle flige samt aromatiske lugt ved knusning gør bestemmelsen ret let.

Udbredelse

: Hist og her til temmelig almindelig, men kan lokalt være meget talrig, f.eks. i områder med grusgrave.
Farve-Gåseurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer juni-september.

Tidsmæssig fordeling

af Farve-Gåseurt baseret på Naturbasens observationer:
Farve-Gåseurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Farve-Gåseurt - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt, hvis blomster bestøves af pollensamlende insekter.

Frugten er uden fnok og spredes ved især ved vindslyngspredning.

Navnebetydning:

Slægtsnavnet Anthemis er fra græsk og afledt af anthos="blomst". I det danske "Gåseurt" skal "gåse-" givetvis forstås som en nedsættende betegnelse for en ukrudtsplante, der vokser "hvor gæssene færdes". "Tinctoria" = "anvendelig til farvning" (latin tingo="jeg farver") og sigter til, at blomsterkurvene har været brugt til at farve gult med.

Levested

: Grusgrave, vejkanter, brakmarker etc.

Den er kalkyndende, og et typisk voksested er grusgrave med kalkholdigt grus. Desuden findes den på ruderater og langs veje.

Den indgår også i vildtfrøblandinger, der udsås, og kan forvildes herfra.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: