Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Conny Bruun
    Foto: Conny Bruun
  • Fotograf: Conny Bruun
    Foto: Conny Bruun
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

Atlas

: Glat Burre overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil 1,5 meter høj, kraftig flerårig grenet kurvplante med kraftig furet, tit rødanløben stængel og endestillede kurve, der er noget fladtrykte fra oven.

Kurvene er helt eller næsten glatte og med alle kurvsvøbblade hagekrummede.

Bladene er store og har har hjerteformede, på oversiden grønne, på undersiden lyst gråfiltede bade.

Glat Burre
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Conny Bruun

Forveksling

: Den kan let forveksles med Filtet Burre, og har som denne kraftigt lysegråt filtede bladunderside, men har helt eller næsten glatte kurve, hvor alle kurvsvøbblade er hagekrummede, og ikke de indre lige som hos Filtet Burre.

Skov-Burre og Liden Burre har ligeledes alle kurvsvøbblade med krummet, krogformet spids, men tydeligt filtede kurve.

Udbredelse

: Temmelig almindelig på Øerne, Bornholm og i Østjylland.
Glat Burre - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Planten blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Glat Burre baseret på Naturbasens observationer:
Glat Burre - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Glat Burre - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne og dyrespredning af synzoisk type ("præstelus", der hænger ved dyrepelse og tøj m.v.).

Etymologi:

Se Filtet Burre. Lappa er det latinske navn for Burre. Det danske "glat" er lidt uheldigt, da kun kurvene med kruvsvøb er næsten glatte, medens bladundersiderne faktisk er filtede.

Den har også været kaldt Læge-Burre p.g.a. den medicinske anvendelse af planter fra slægten.

Levested

: Vejkanter, markkanter, ruderater.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen 1956 ff., Branner og Korch.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: