Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Kål-Tidsel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Hej planten har en karakteristisk gulgrøn kulør.

En indtil 1 1/2 meter høj, kraftig staude med oprette, furede og glatte eller spredt hårede stængler.

Stænglens er ægformet tilspidsede og takket-fligede og med bløde ikke-stikkende torne i randen.

De nedre blade er stilkede og mere eller mindre fjerdelte. De øvre er stængelomfattende med 2 bladører.

Kurvene er ret store, 2-4 cm brede, og sidder enkeltvis eller ret få samlede for enden af stænglen og omgivet af gulgrønne, løvbladlignende højblade.

Som andre arter i tidselslægten Bladhoved har Kål-Tidsel fjerdelt fnok.

Kål-Tidsel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Egon Krogsgaard

Forveksling

: Kål-Tidsel er en karakteristisk plante uden oplagte forvekslingsmuligheder.

Udbredelse

: Almindelig til meget almindelig på egnede voksesteder øst for isens hovedstilstandslinje; mindre almindelig i Midt- Vest- og Nordjylland.
Kål-Tidsel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-september

Tidsmæssig fordeling

af Kål-Tidsel baseret på Naturbasens observationer:
Kål-Tidsel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kål-Tidsel - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning og vindspredning af frøene, der er forsynet med en fjerformet fnok, der tjener som svæveanordning.

Kål-Tidsel er en god trækplante for dagsommerfugle og en række andre insekter.

Etymologi:

Tidsel er et gammelt fællesgermansk navn, der går igen i dansk, tysk, engelsk og andre germanske sprog.

Cirsium er efter græsk kirsion, som er navnet på en tidselart, der anvendtes som lægemiddel mod åreknuder i det antikke Grækenland, hvor lidelsen åreknuder kaldtes kirsos.

Det danske slægtsnavn Bladhoved blev foreslået af den danske botaniker Viborg, og er ikke rigtigt slået an i daglig tale.

Det latinske artsnavn oleraceus (latin olus, genitiv oleris for "køkkenurt") betyder "anvendelig som køkkenurt" og sigter formentlig til, at unge, skøre blade har været brugt som grøntager i Østeuropa og andre steder.

Det danske navn Kål-Tidsel hentyder ligeledes til plantens muligheder som kømmenurt.

Levested

: Frodig, lidt fugtig bund på enge, i skove, langs vandløb o.s.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: