Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Liselotte Folling
    Foto: Liselotte Folling
  • Fotograf: Liselotte Folling
    Foto: Liselotte Folling

 Figur

Atlas

: Æselfoder overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En kraftig indtil 2 1/2 meter høj 2-årig tidselagtig plante med gennemgående hvidgrå kulør og indtil 6 cm brede kurve med med brede, hårede kurvblade, der munder ud i en gullig spids.

Kurvene sidder for enden af grenene og minder om store, grove udgaver af Horse-Tidsels kurve.

Stænglen er grenet og med grove, brede hvid- til gråfiltede vinger.

Bladene er indtil 30 cm lange, ovale-tilspidsede, filtårede, nedløbende ad stænglen og med tornet rand.

Fnokken er rødlig og hårformet.

Æselfoder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten Swayne Storgaard

Forveksling

: Æselfoder er en karakteristisk plante, der næppe kan forveksles med andre i Danmark voksende planter.

Udbredelse

: Æselfoder forekommer hist og her til temmelig sjældent på egnede voksesteder landet over.
Æselfoder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-september.

Tidsmæssig fordeling

af Æselfoder baseret på Naturbasens observationer:
Æselfoder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Æselfoder - månedlig fordeling

Biologi

: En 2-årig urt med insektbestøvning. Den kan i et vist omfang frøformere sig i Danmark.

Levested

: Ruderater, hustomter m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: