Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Hanne Andersen
    Foto: Hanne Andersen

Atlas

: Kær-Brandbæger overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En statelig indtil 2 meter høj kurvplante med stærkt forgrenet blomsterstand, Stænglen er hul og furet.

Bladene er tilspidset Lancetformede og savtakkede. Bladundersiden er uldhåret.

Blomsterkurvene sidder i kvastlignende stande og er 3-4 cm. bred og med op til 15 tungeformede randkroner, som ofte er tilbagerullede. Skiveblomsterne er rørformede og de indre kurvblade er omtgrent dobbelt så lange som de ydre.

Frugten er glat og med en hvid penselformet fnok.

Der er ingen tilgængelige fotos på Fugleognatur, men se fotos på Den Virtuella Floran: linnaeus.nrm.se...senepal

Forveksling

: Den kan ret let forveksles med den forvildede Saracenisk Brandbæger, der findes naturaliseret enkelte steder i Danmark, og som kan have en lignende højde og ret lignende blade, men denne har højst 9 randkroner, hvor Kær-Brandbæger har 10-15.

Udbredelse

: Det er en sydlig art som har haft forposter eller reliktforekomster i Danmark og endnu findes få steder i Skåne.

Den er rapporteret fra Danmark i perioden 1760-1820, men ikke siden. Og nyere angivelser skyldes formentlig forveksling med den temmelig lignende Saracensk Brandbæger. Det er usandsynligt, at den kan være overset, men måske er genindvandring mulig som følge af de menneskeskabte temperaturstigninger.

Kær-Brandbæger - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer august-september.

Tidsmæssig fordeling

af Kær-Brandbæger baseret på Naturbasens observationer:
Kær-Brandbæger - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kær-Brandbæger - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig staude.

Etymologi:

Paludosa er "voksende på sumpede steder". Om Senecio, se Eng-Brandbæger m.v.

Levested

: Rørsumpe og søbredder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Se bl.a. Den Virtuella Floran: linnaeus.nrm.se...senepal

De senest indberettede arter i Naturbasen: