Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang

Atlas

: Ager-Museurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Ager-Museurt bliver indtil 35 cm høj, men er ofte lavere. Hele planten er tæt, hvidgråt filtet og som regel grenet foroven, men sjældent udpræget gaffelgrenet. Bladene er indtil 15 mm lange og 10 mm bred og butte, skråt oprette, men ikke udpræget tiltrykt stængelen. Kurvene sidder 2 - ca. 10 sammen i hoveder, som er ret jævnt fordelt over hele planten. Blomsterne er ret uanseelige og lysegule. Kurvbladene er butte og hårede over det hele.
Ager-Museurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Variation

: Der er en del variation i højden, og spinkle kummerformer forekommer.

Forveksling

: Den væsentligste forvekslingsmulighed er med Liden Museurt. Liden Museurt er håret, men ikke filthåret i sin helhed som Ager-Museurt, og har kurvblade med glat spids; desuden er stængelbladene på iøjnefaldende vis tiltrykt stængelen. Se nøglen til Museurt (2 slægter) ved Liden Museurt.

Udbredelse

: Den er ret almindelig på passende biotoper i Nord- og Vestjylland og Vestlige Sønderjylland, i øvrige Jylland hist og her. Den er ret sjælden på Øerne.
Ager-Museurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Ager-Museurt blomstrer juli-august. Den visner ret hurtigt væk efter blomstringen.

Tidsmæssig fordeling

af Ager-Museurt baseret på Naturbasens observationer:
Ager-Museurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Ager-Museurt - månedlig fordeling

Biologi

: Enårig urt. Blomsterne bestøves af insekter, man har sikkert hyppigst selvbestøvning. Frøene spredes af vinden eller med jordarbejder og indgår sikkert i diverse frøpuljer.

Levested

: Tør, åben og ret næringsrig, ofte sandet bund. Vejkanter, grusgrave, brakmarker, kanter af dyrkede, sandede marker o.l.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9).

De senest indberettede arter i Naturbasen: