Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Anne Jensen
    Foto: Anne Jensen
  • Fotograf: Martin  Trautmann
    Foto: Martin Trautmann
  • Fotograf: Jan Færk
    Foto: Jan Færk

Atlas

: Strand-Kamille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den har indtil 40 cm. lange og forneden rigt grenede stængler, som har 2 (-3) gange fjersnitdelte blade, hvis flige er korte, noget sukkulente og i spidsen afrundede.

Modsat Lugtløs Kamille har Strand-Kamille de nedre stængeldele mere eller mindre forvedede.

Kronen er større end hos Lugtløs Kamille og har 20-30 hvide randkorner, gule skivekrolner, og med mere fladm narvftkdt kurvbund end Lugtløs Kamille.

Kurvsvøbbladene har bred, mørk hindekant.

Strand-Kamille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Yvonne Engmann

Variation

: Strand-Kamille er opdelt i underarter eller former

, som til dels er forbundet med mellemformer:

Krusbladet Strand-Kamille: T. m. ssp. maritimum var. maritimum

Storblomstret Strand-Kamille: T.m. cf. ssp, subpolare (kun fundet på Bornholm)

Almindelig Strand-Kamille: T.m. ssp. maritimum var. sallinum

Forveksling

: Den vigtigste forvekslingsmulighed er med Lugtløs Kamille:

Lugtløs Kamille: enårig og helt urteagtig, bladfligene med brodspids.

Strand-Kamille: flerårig og med forvedede nedre stængeldele, bladflige afrundede og uden brodspids. Større kurve og flere randkroner end hos Lugtløs Kamille.

Udbredelse

: Almindelig ved østdanske kyster og i Limfjords-området, ellers mindre almindelig
Strand-Kamille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-september.

Tidsmæssig fordeling

af Strand-Kamille baseret på Naturbasens observationer:
Strand-Kamille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Strand-Kamille - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning og små frø, der - skønt uden fnok - let spredes med vinden.

Etymologi:

Se Lugtløs Kamille. Maritimum betyder "voksende ved havet".

Levested

: Altid ved kyster. Den er vistnok ikke begyndt at optræde som "vejsaltsplante".
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: