Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders
  • Fotograf: Philip Francis Thomsen
    Foto: Philip Francis Thomsen
  • Fotograf: Ole Dahlgreen
    Foto: Ole Dahlgreen

Atlas

: Almindelig Svinemælk overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En glat og skør, saftig, enårig (sommerannuel) pante, der bliver indtil knap meterhøj.

Bladene er matgrønne og slappe og fint blødtornede i randen. De er hele foroven, men kan nedadtil være mere eller mindre fjerfligede med stort endeafsnit og omfatter stænglen med 2 spidse udstående bladører, altså nærmest pilformet.

Kurvene er indtil 2,5 cm. brede og sidder i halvskærmformede stande og har bleggule blomster og glat kurvsvøb

Almindelig Svinemælk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Claus Danielsen

Forveksling

: Kær-Svinemælk og Ager-Svinemælk er flerårige og meget større planter og har kirtlet blomsterstand og blade med stort spidst endeafsnit.

Ru Svinemælk har skinnende blade, øreformet omsluttende stænglen.

Udbredelse

: Almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Almindelig Svinemælk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Svinemælk baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Svinemælk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Svinemælk - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig urt med insektbestøvning af blomsterne.

Etymologi:

Se Kær-Svinemælk. Oleraceus betyder "anvendelig som køkkenurt" på latin.

Levested

: På dyrket jord og ruderater.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: