Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Claus Danielsen
    Foto: Claus Danielsen
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann

Atlas

: Smalbladet Brandbæger overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Smalbladet Brandbæger er flerårig og indtil 80 cm høj, og store individer er ofte stærkt grenede til næsten buskagtige. Stænglen er mere eller mindre forvedet forneden, og de nedre dele af den er ofte nedliggende. Bladene er smalt lancetformede til linjeformede og næsten helrandede, med indrullet rand; de er indtil 7 cm lange og 1-5 mm brede.

Kurvene er indtil 25 mm brede, og med 10-15 gule, 5-8 mm lange randkroner. Der er 10-20 ydre kronblade, som har tydeligt hvide hindekanter og brun spids.

Den har slægten Brandbægers karakteristika med 2 kredse af kurvblade, hvor de indre er enslange mørkspidsede og de ydre er væsentligt mindre end de indre, af mere uensartet længde og ligeledes mørkspidsede. De enslange indre kurvblade, som er mørke i spidsen, er et godt kendetegn for slægten Brandbæger. Kurvbunden er glat, og frugten har ribber og hårformet fnok.

Smalbladet Brandbæger
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hans Okkels Birk

Variation

: Der er betydelig variation i plantens kraftighed. Flere år gamle individer bliver ofte kraftige til næsten buskagtige og med tyk, forvedet nedre stængel.

Forveksling

: Smalbladet Brandbæger er en karakteristisk art og ligner ikke andre inden for slægten. Overfladisk kan den ligne andre smalbladede kurvblomster som f.eks Tag-Høgeskæg, men Tag-Høgeskæg har flersnitdelte til fligede nedre blade (og ofte hele, linjeformede blade foroven) og derudover har den ikke kurvbladene i 2 tydeligt adskilte kredse, som Brandbæger-slægtens arter har.

Udbredelse

: Smalbladet Brandbæger er indslæbt fra Sydafrika. Den har indtil for nylig kun været kendt fra en halv snes voksesteder, men i de seneste år er den rapporteret fra en række nye fund, bl.a. på Fyn. Den spredes i høj grad med trafikken. På den kunstige ø Peberholm i Øresund, hvor bunden for det meste er kalkrig og humusfattig, er Smalbladet Brandbæger ved at blive almindelig.
Smalbladet Brandbæger - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Smalbladet Brandbæger blomstrer august-september.

Tidsmæssig fordeling

af Smalbladet Brandbæger baseret på Naturbasens observationer:
Smalbladet Brandbæger - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Smalbladet Brandbæger - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt, med insektbestøvning. Frøene spredes med vinden ved hjælp af den hårformede fnok.

Det latinske slægtsnavn Senecio er afledt af latin: senex = olding (jfr. senil). Det formodes at sigte til frugternes fnok, der hurtigt kommer til at stikke op af blomsterkurven, så fnokken ser ud som en tot hvidt hår eller skæg.

Det danske slægtsnavn Brandbæger hentyder til, at kurvbladene ofte er mørke, brandsvedne i spidsen.

Levested

: Vejkanter, baneskråninger, ruderater, baneterræn og havne.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: