Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
  Foto: Vilhelm Dalgaard
 • Fotograf: Ena Nielsen-Refs
  Foto: Ena Nielsen-Refs
 • Fotograf: Ena Nielsen-Refs
  Foto: Ena Nielsen-Refs

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Kun Hundesalat har også de tvedelte hår på bladene, men denne har glat kurvsvøb og grålilla stribede randkroner.

Atlas

: Stivhåret Borst overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil 40 cm. høj kurvplante med lancetformede bugtet-fliget-grovtandede rosetblade.

Blomsterstanden er ugrenet, d.v.s., der er en enlig kurv, som er indtil 4 cm. bred.

Kurvsvøbbladene er stivhårede og randblomsterne har rødligt-stribede ydersider.

Den har bladroset og rosetbladene er ru af kraftige, y-formet tvedelte hår.

Fnokken er hårformet, men de de enkelte fnokstråler er kort fjergrende, d.v.s. med korte sidestråler.

Stivhåret Borst
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ena Nielsen-Refs

Variation

: Meget sjældent kan planten være næsten glat.

Forveksling

: Blandt forvekslingsmulighederne har kun Hundesalat også de tvedelte hår på bladene.

Den kan forveksles med Almindelig Kongepen, men denne savner de tvedelte hår på bladene og har en karakteristisk enkeltrække af stive hår på kurvsvøbbladene; dens randblomster har grålilla stribet yderside (rødstribet hos Stivhåret Borst).

Hundesalat, som også har tvedelte hår på bladene, har glat kurvsvøb og gråviolet stribede (ikke rødstribede) randkroner og er i reglen en lavere og spinklere plante.

Udbredelse

: Stivhåret Borsts typiske voksested er tørre ekstremrigkær samt tørre kalkskrænter - og arten er i kraftig tilbagegang i Danmark. Den er temmelig sjælden på Øerne og i Østjylland og er ellers sjælden eller fraværende.
Stivhåret Borst - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Stivhåret Borst blomstrer juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Stivhåret Borst baseret på Naturbasens observationer:
Stivhåret Borst - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stivhåret Borst - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt, hvis blomster bestøves af pollensamlende insekter.

Det latinske slægtsnavn er forklaret ved Hundesalat.

Det danske slægtsnavn Borst er beslægtet med børste og skal hentyde til, at blomsterkurvene hos flere arter kan minde om en lille børste.

Levested

: Kalkrige enge og overdrev.

Desuden kalkskrænter

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter 1956 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: