Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Conny Bruun
    Foto: Conny Bruun
  • Fotograf: Jan Færk
    Foto: Jan Færk
  • Fotograf: Jan Færk
    Foto: Jan Færk

Atlas

: Filtet Burre overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En kraftig indtil 1,5 meter høj, flerårig kurvplante med grenet stængel og endestillede kurve samlet halvskærmsagtigt.

Grundbladene er meget store, bred hjerteformede og helrandede eller svagt takkede og med mørkgrøn overside og og spindelvævsagtigt lyst gråfiltet underside.

De ydre kurvsvøbblade er hagekrummede i spidsen, de indre rette, og kurven er stærkt spindelvævshåret filtet.

Filtet Burre
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Anni Lene Nielsen

Forveksling

: Den forveksles let med Glat Burre, men denne har næsten eller helt glatte kurvsvøbblade. Glat Burre, Skov-Burre og Liden Burre har alle kurvsvøbblade med krogformet spids og ikke de indre rette som Filtet Burres.

Udbredelse

: Almindelig på Sjælland og sydlige øer og i dele af Østjylland; mindre almindelig vestpå i landet.
Filtet Burre - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer ultimo juni-ultimo august.

Tidsmæssig fordeling

af Filtet Burre baseret på Naturbasens observationer:
Filtet Burre - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Filtet Burre - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne og synzoisk spredning af typen "præstelus", hvor frugterne (de kugleformede, afblomstrede kurve) hænger ver dyrepelse, tøj m.v.

Om efteråret trækker rødderne sig sammen og trækker herved plantens endeknop ned i jorden ned under jordoverfladen, hvor den så har en bedre beskyttelse mod kulde.

De store blade betegnes i dagligt sprog tit som "skræpper", hvilket er uegentligt.

Etymologi:

Arctium af græsk arktion om en nu ukendt plante. Burre er et gammelt fællesgermansk navn med grundbetydningen børste, og anvendes i daglig tale om blomsterkurvene med deres hagekrumme børster. Tomentosa betyder filthåret (latin) og hentyder som det danske navn til plantens spændelsvævsagtige filtbehåring.

Burrearterne har haft ry som lægeplanter og anvendes stadig som husråd mod forskellige onder.

Levested

: Vejkanter, ruderater m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen 1956 ff., Branner og Korch.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: