Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Klottrup
    Foto: Ole Klottrup
  • Fotograf: Ole Dahlgreen
    Foto: Ole Dahlgreen
  • Fotograf: Ole Dahlgreen
    Foto: Ole Dahlgreen

Atlas

: Kær-Tidsel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En 2-årig plante, der første år danner en flad, udbredt bladroset, er kan bliver meterbred. Rosetbladene er regelmæssigt fjersnitdelte, mørkrandede, og består af lange, smalle, tornede flige flige. er Andet år vokser der en indtil 2 meter høj stængel op, der kun er grenet mod spidsen, rødbrunt anløben og med forholdsvis små stængelblade omtrent af form som rosetbladene men mindre. Stænglen i sig selv er utornet, men der nedløbende, tornede bladflige.

Kurvene er ret små og sidder samlet i tætte klynger, hvor de er næsten ustilkede, i enden af stænglens grene.

Kær-Tidsel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Grymer

Forveksling

: Kær-Tidsel er en art, man hurtigt bliver fortrolig med qua dens ranke, oprette vækst og de ret små kurve.

Inden for 2 tidselslægter Tidsel (ugrenede fnokstråler) og Bladhoved (fjerformet grende fnokstråler) er den ret karakteristisk.

Horse-Tidsel laver også store rosetter, men disse er mere stikkende og langtornede af gullige torne. Dens blade er ikke mørkrandede, som Kær-Tidsels i reglen er.

Udbredelse

: Almindelig på egnede voksesteder i det meste af landet.
Kær-Tidsel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-augist.

Tidsmæssig fordeling

af Kær-Tidsel baseret på Naturbasens observationer:
Kær-Tidsel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kær-Tidsel - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning og vindspredning af frøene.

Etymologi

Cirsium af græsk kirsion et gammelt navn på en tidselart.

Palustre: voksende på sumpede eller fugtige steder.

Levested

: Fugtige, frodige enge, moser og søbredder og i fugtig skov som askeskov og Elleskov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: