Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ditte Nan Hansen
    Foto: Ditte Nan Hansen
  • Fotograf: Erik Frøsig
    Foto: Erik Frøsig
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard

Atlas

: Høst-Borst overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Slægten Borst minder i sin helhed om slægten Kongepen, men adskilles ved, at hos Borst mangler kurvbunden avner og frugten har intet næb, men begge slægter er i øvrigt hos begge udstyret med fjerformede fnokstråler.

Høst-Borst er flerårig og har skråt opstigende jordstængel med afbidt udseende, da den efterhånden dør bort nedadtil.

Den har en kraftig roset af fjerfligede eller fjersnitdelte blade; undertiden kan bladene dog være næsten hele. Bladene er ofte glatte, men kan have spredte grove hår, der ikke er kløvede i spidsen.

Stænglerne er indtil 40 cm. høje, oprette og grenede med ret få kurve; de er bladløse og hule, men bærer dog nogle små skæl. Grenene er fortykkede op mod de enligt siddende gulblomstrede kurve, som har på ydersiden rødlige randblomster.

Høst-Borst
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Erik Frøsig

Variation

: Især bladformen er yderst variabel og planter med næsten helrandede rosetblade optræder. Der findes også former med meget smalt fjerfligede blade, hvor afsnittene er næsten linjeformede.

Forveksling

: Inden for slægten har Stivhåret Borst og Hundesalat i reglen kun en kurv (men det kan også være tilfældet af kummerformer af Høst-Borst). Stivhåret Borst og Hundesalat har tvegede hår på bladene (y-formet kløvede i spidsen), hvor Høst-Borst har ukløvede hår.

Høst-Borst kan især forveksles med Almindelig Kongepen, der i reglen også har flere blomsterkurve på den grenet stængel. Almindelig Kongepen har i reglen mere hele, bugtet-rundtandede blade. Men hos Almindelig Kongepen sidder der en lille avne ved grunden af hver blomst, og frugten har et tydeligt næb, hvor slægten Borst ikke har nogen af delene. Desuden har Almindelig Kongepen i reglen en lodret række stive hår på kurvbladene, hvad Høst-Borst ikke har.

Udbredelse

: Meget almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Høst-Borst - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Høst-Borst baseret på Naturbasens observationer:
Høst-Borst - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Høst-Borst - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning af blomster og vindspredning af frøene, der er forsynet med en fjerformet fnok, der tjener som svæveanordning.

Etymologi:

Leontodon af græsk leon-løve, genitiv leontos og odus, genitiv odontos: tand - altså løvetand efter bladformen hos nogle varianter. Løvetand har også været brugt om Mælkebøtte - Taraxacum, der står slægten Borst nær.

Autumnalis: hørende til efteråret, efter den ret sene blomstringstid, ligeledes med det danske Høst-.

Borst er beslægtet med ordet børste og sigter til, at blomsterkurvene hos arterne kan minde om en lille kost eller børste.

Levested

: Lysåbne græssamfund, plæner, vejkanter, overdrev. Der findes ikke mange usprøjtede plæner af en vis alder uden Høst-Borst.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: