Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Anna Maria Hansen
    Foto: Anna Maria Hansen
  • Fotograf: Anna Maria Hansen
    Foto: Anna Maria Hansen
  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen

Atlas

: Ager-Tidsel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil 1,5 meter høj, ofte tvebo plante (dvs. med særskilte han- og hunplanter), som ofte er ret grenet, især foroven. Stænglen glat forneden, ofte noget filtet foroven, og uden bladvinger o.l. Stænglen er tæt besat med blade, som er fligede og tandede med torne i forlængelse af bladtænderne; de er glatte på oversiden og gråhvidt filtede på undersiden.

De hanlige kurve er kugleformede til kort ægformede; de hunlige kurve er mere aflangt ægformede. Rundt om kurvene sidder rødviolette, tornede svøbblade. Hanblomsterne har rudimentær griffel, hvis funktion er at skubbe blomstestøvet ud af støvknaprøret; de er røde. Hunblomsterne har almindelig griffel og golde støvknapper; farven er mere over i det lilla.

Ager-Tidsel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Anna Maria Hansen

Variation

: En meget variabel plante. Man kan finde planter med både han- og hunkurve og sjældnere også planter, hvis kurve har både funktionsdygtige han- og hunblomster i samme kurv. Hunplanter er de fleste steder noget almindeligere end hanplanter.

Forveksling

: Horse-Tidsel har betydeligt større blomsterkurve og desuden stængler med tornede bladvinger. Kruset Tidsels stængler har ligeledes tornede bladvinger, hvor Ager-Tidsels stængler er glatte til filtede og helt uden vinger. Kruset Tidsel har desuden frø med hårformet fnok, og ikke fjerformede som hos Ager-Tidsel.

Udbredelse

: Meget almindelig på marker og andre kulturbetingede voksesteder i hele Danmark.
Ager-Tidsel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Ager-Tidsel blomstrer juli-september.

Tidsmæssig fordeling

af Ager-Tidsel baseret på Naturbasens observationer:
Ager-Tidsel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Ager-Tidsel - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig, ofte tvebo urt med insektbestøvning og frøspredning ved vindens hjælp. Frøene har fjerformet fnok, der fungerer som svæveanordning. Ager-Tidsel har en meget kraftig, omtrent lodret jordstængel og vandret udgående formeringsrødder. Både stykker af jordstænglen og formeringsrødderne kan blive ophav til nye planter; og den vegetative formering og spredning (med f.eks. markredskaber) spiller en meget stor rolle samtidig med, at frøformeringen også er effektiv.

De latinske slægtsnavn "Cirsium" er efter et græsk navn "Kirsion" på en tidselart. "Arvense" betyder "voksende på dyrkede marker", "arvum" = "agerland".

På dansk anvendes ofte slægtsnavnet "Bladhoved" dannet af botanikeren Viborg som betegnelse for Kål-Tidsel, der med sine bløde og tornløse blade virker ret afvigende fra andre tidsler. Slægten har fjerformede, grenede fnokstråler. Den anden tidselslægt "Carduus" med bl.a. Kruset Tidsel har hårformet fnok.

Levested

: Dyrkede marker, ruderater, vejkanter, baneterræn o.l.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Redaktion Gyldendal 2006,ISBN 87-02-03032-2.

De senest indberettede arter i Naturbasen: