Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå
  • Fotograf: Lina  Knuth-Winterfeldt
    Foto: Lina Knuth-Winterfeldt
  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen

Atlas

: Bitter Bakkestjerne overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: 2-flerårig kurvblomst, 10-40 cm høj med stiv opret vækst. Hele planten er gråligt håret. Stænglen rødbrun, grener sig i toppen. Grundstillede blade lancet- omvendt ægformede med hel eller spredt tandet rand. Stængelblade linie- lancetformede, ligeledes med hel- eller spredt tandet rand. Kurve 1-2 cm i diameter siddende sammen endestillet i en åben stand. Kurvblade grågrønne-rødlige. Randkronerne rosa-lysviolette, mens skivekronerne er gullige. Frugt er en nød med brunligt fnok.
Bitter Bakkestjerne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mette Holt Andersen

Variation

: Højden afhænger af vækstforholdene.

Forveksling

: Canadisk bakkestjerne, som imidlertid har en rigt grenet top med talrige små kurve pr. gren, ligner ikke synderligt ud over navnet.

Udbredelse

: Er almindelig i hele udbredelsesområdet.
Bitter Bakkestjerne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Bitter Bakkestjerne baseret på Naturbasens observationer:
Bitter Bakkestjerne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bitter Bakkestjerne - månedlig fordeling

Biologi

: Bitter bakkestjerne vokser på tørre overdrev, baneterræn og klitter på kalkholdig bund.

Levested

: Temmelig almindelig på egnede voksesteder i hele landet. Dog mindre almindelig i Vest- og Midtjylland. Planten er ikke truet eller i tilbagegang.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den nye nordiske flora. 2. udg. 2014.

www.danske blomster.dk

Den danske Rødliste, 2011.

Wikipedia.

De senest indberettede arter i Naturbasen: