Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Susse Dahl
    Foto: Susse Dahl
  • Fotograf: Susse Dahl
    Foto: Susse Dahl

 Figur

Atlas

: Røllike-Matrem overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den kan blive indtil halvanden meter høj og har ugrenet eller ret svagt grenet hovedstængel og kraftig tanacetum(rejnfan)lugt.

Bladene er fjersnitdelte med 8-12 groft savtakkede afsnit med glat overside og håret underside.

Kurvene sidder i en tæt halvskærm og er 0,5-1 cm. brede og med 5-6 hvide og 2-4 mm. lange randkroner. Skivekronerne hvid hvidlige med smudsigbrune indslag.

Røllike-Matrem
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Finn Okkels

Forveksling

: Røllike-Matrem er en karakteristisk kraftig staude, der ikke let forveksles med andre arter. Dens stærke rajnfanlugt placerer den i Tanacetumslægten med Bl.a. Rajnfan og Matrem, der ikke ligner synderligt.

Udbredelse

: En ret sjælden kulturflygtning forvildet fra dyrkning. Den stammer fra bjergområder i Sydøsteuropa.
Røllike-Matrem - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Røllike-Matrem baseret på Naturbasens observationer:
Røllike-Matrem - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Røllike-Matrem - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig staude med insektbesvøning af blomsterne. Frugten er uden fnok og spredes formentlig især ved vindslyngspredning.

Den kan formere sig vegetativt fra jordstænglen. Det er usikkert, om den kan frøsprede sig. Men aktiv spredning ser ikke ud til at spille en større rolle hos os.

Etymologi:

Tanacetum er af usikker oprindelse. Gamle urtebogsforfattere antog, at det kom af græsk athanasia = udødelighed og henviser til dens konserverende egenskaber ved at være giftig for diverse skadedyr og hindre deres angreb.

Levested

: Vejkanter, ruderater, jernbaneskråninger, gamle opgivne haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: