Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Liden Museurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En spæd indtil 20 cm høj plante (ofte lavere), der tit er grenet, ofte gaffelgrenet. De fåblomstrede kurve er samlet i hoveder med ret få (1-7) kurve, som sidder i forgreninger og på grenender og på grenstykker - ret jævnt fordelt på hele planten. Kurvbladene er butte.

Det meste af planten er håret, men i modsætning til andre museurter er den ikke egentlig filthåret, i alt fald ikke filthåret i sin helhed. Bladene er spidse, indtil 10 mm lange og 1,5 mm brede og ret udpræget tiltrykt stænglen. Kurvene er indtil 4 mm lange og med gullige blomster. Kurvbladene er butte og hårede med undtagelse af den glatte, glinsende spids; de er udspærrede ved frugtsætningen efter blomstringen.

Liden Museurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Niels Ørbæk

Variation

: Spæde individer på kun få cm´s højde forekommer ofte. Der er betydelig variation i behåringen. Især spæde individer kan være ret sparsomt hårede. Det er sjældent planten er så tæthåret, at det minder om sammenhængende filthåring; mest filtagtige er ofte bladundersiderne. Spæde individer kan være sparsomt forgrenede eller helt ugrenede.

Forveksling

: Den vigtigste forvekslingsmulighed er Ager-Museurt (Logfia arvensis). Ager-Museurt er udpræget hvidgråt filthåret over det hele; kurvbladene er butte, hårede over det hele og ikke med glat, glinsende spids som hos Liden Museurt. Bladene er ikke i nær så udpræget grad som hos Liden Museurt tiltrykt stænglen.

Bestemmelsesnøgle til museurter (2 slægter):

1A. Kurvblade sylspidse, planter med ret få, markante kugleformede kurvsamlinger, der enten sidder i grenvinkler eller på grenender. Slægt: Filago. Til 2.

1B: Kurvblade butte, planter med mange, mindre markante kurvsamlinger, der sider ret jævnt fordelt på planten. Slægt: Logfia. Til 3.

2A. Kurvblade grålige, sylspidse, hårede og med gullig lige spids. Hele planten er lyst gråfiltet. Ofte markant gaffelgrenet. Kugle-Museurt.

2B. Kurvblade rødlige, sylspidse, hårede bortset fra den krumme, purpurrøde spids, der er helt eller næsten glat. Hele planten er gulgråt filtet. I reglen ikke markant gaffelgrenet. Gulgrå Museurt.

3A. Bladene i udpræget grad oprette -tiltrykt stænglen. Kurvblade glatte i spidsen, butte. Det meste af planten er håret, men ikke egentlig lodden/filthåret i sin helhed: Liden Museurt.

3B. Blade skråtstillede, ikke i udpræget grad tiltrykt stænglen. Kurvblade hårede over det hele, butte. Hele planten er udpræget hvidgråt lodden/filthåret. Ager-Museurt.

Udbredelse

: Almindelig i de meste af Jylland, temmelig sjælden på Øerne.
Liden Museurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Liden Museurt blomstrer juli-august, men kan nogle gange træffes blomstrende om efteråret. Efter blomstringen visner den ret hurtigt væk.

Tidsmæssig fordeling

af Liden Museurt baseret på Naturbasens observationer:
Liden Museurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Liden Museurt - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig urt med insektbestøvning eller sandsynligvis oftest selvbestøvning. Frøene spredes med vinden eller ved jordarbejder. Sandsynligvis kan frøene bevare spiringsevnen i mange år og indgår i frøpuljer.

Museurterne var før samlet i slægten Filago, men Ager- og Liden Museurt sættes nu i slægten Logfia, der er kendetegnet ved butte kurvblade og mange små samlinger af kurve ret jævnt fordelt over hele planten. Kugle- og Gulgrå Museurt er stadig i slægten Filago, som kendetegnes ved sylspidse kurvblade og få, ret store hovedformede samlinger af kurve, der sidder i forgreninger og på grenender.

Levested

: Skrænter, vejkanter, grusgrave, sandede brakmarker, som markukrudt (især i sandjordsegne).
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9).

De senest indberettede arter i Naturbasen: